JJ2011V07_16 ระบบสารสนเทศ มองให้ใกลกว่าเอกสารรายงาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระบบ+สารสนเทศ

 รายงานสดสด เช้านี้ได้รับมอบหมายให้เข้ารับฟังการชี้แจงการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศสำหรับโครงการบริการวิชาการ (คลิก)รายละเอียดความเชื่อมโยง

 บรรยากาศ แปลกไปกว่าที่เคยเป็น คือ การรับฟังอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์

 ประเด็นที่เริ่มรับฟัง คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมที่เคยประสบปัญหา นั่นหมายถึง การกรอกข้อมูล หรือ การรายงานผล ให้กับ กพร สกอ หรือ สมศ ที่ไม่มีระบบ

  ดังนั้นหากเราจะวางระบบ คงไม่ใช่คุยแค่การ กรอกข้อมูล แต่หมายถึงการวิเคราะห์ว่างานบริการวิชาการนั้นตอบสนองกับจุดเน้นของสถาบัน และ สะท้อนย้อนเข้าไปกลมกลืนกับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ในสถาบันและชุมชน

 ระบบสารสนเทศ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ ของ สกอ ปี ๒๕๕๓ หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทำการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนำส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็น เครื่องมือสนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

JJ2011 ร่วมพลีร่วมพัฒนา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
  • การกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นวิธีการดำเนินงานส่วนหนึ่งกระมังคะ..
  • เมื่อท่านรองฯ เห็นชอบก็ให้จนท.ดำเนินการ ^^
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์พิชชา ช่วงนี้ไม่มี จนท รอง เลย ต้อง รับ ฟัง แต่ ปฏิบัติ ไว้ค่อยว่ากันครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ท่านอาจารย์ JJ

  • แวะมาให้กำลังใจค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ.บุษยมาศ ขอบพระคุณครับ

yard
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทาย..ด้วยความคิดฮอด/ถึง....

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านพี่หยาด พุธ พฤหัส หน้า ได้ F2F กันครับ