พัฒนาความรู้...สู่ความรัก

พัฒนาความรู้ สู่ความรัก
 
1280x1024 Pink Heart Love desktop wallpapers and stock photos | http://www.wallpaperstag.com/view/pi...
...ความรู้สู่ความรัก...
 
เราทุกคนมีความรู้แล้ว  
 
แต่ความรู้ทำให้ทะนงตน  
 
สิ่งที่เสริมสร้างคือ ความรัก  
 
(1โครินธ์ 8 :1)
   
 
สภาพแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะในสังคมกรุงเทพฯ  
 
สิ่งที่เห็นกันจนคุ้นตาคือระบบการแข่งขันในทุกด้าน  
 
เริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษา  
 
ยิ่งในโรงเรียนที่มีผู้ปกครองที่ค่อนข้างมีอันจะกิน  
 
การส่งเสริม ผลักดันให้ลูกเหนือกว่าคนอื่นๆ  
 
ในด้านต่างๆ ก็จะมีมากตามกำลังทรัพย์  
 
การดิ้นรนเพื่อได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง  
 
นี่คือในแวดวงการศึกษาเล่าเรียน  
 
พอเข้าสู่วัยทำงาน  
 
การแข่งขันเพื่อตำแหน่ง หน้าที่การงาน  
 
การดิ้นรนเพื่อผลักดันตัวเองให้สามารถอยู่รอดได้  
 
จึงเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตในสังคมเมืองต้องทำ  
 
...........................  
 
ชีวิตที่เริ่มต้นด้วยการแข่งขันต่อสู้มันเริ่มมาตั้งแต่ระบบการศึกษา  
 
และลามมาจนถึงระบบการทำงาน จนกลายเป็นระบบการแข่งขันตลอดชีวิต  
 
ความรู้...ถ้าได้มาเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่น  
 
คงจะมีคุณค่ามากกว่าความรู้ที่ได้มาเพื่อต่อสู้กับผู้อื่น  
 
บางคน มีความรู้ก็เก็บไว้กับตัวเองไม่แบ่งปันให้ใคร  
 
เกรงว่าผู้อื่นจะรู้มากกว่าตนเอง  
 
บางคน มีจิตสาธารณะ ได้มาก็แบ่งปันออกไป  
 
เขาว่า...ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ
 
.........................................  
ความสวยงามของชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัว
ยังคงอุ่นและกรุ่นอยู่ในสังคมชนบท
ที่ที่ความรู้ยังคงเดินทางอย่างช้าๆ ด้วยหัวใจ
และความรักก้าวเดินทางอย่างเต็มที่
…………………..
พัฒนาความรู้สู่ความรักค่ะ
น้ำผึ้งหวาน
10 กรกฎาคม 2554

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียงถ้อยร้อยคำความเห็น (0)