สัปดาห์ที่ 3 ... จัดทำเนียบบุคลากรวิทยาศาสตร์ ... (15 มิ.ย. 54)

microscope
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำเนียบบุคลากรวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 มิ.ย. 54 - วันที่ 11 ของการฝึกสอน วันนี้ได้สอนคาบ 1 และ 2
ในวันนี้เป็นวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่ 11 ที่ฉันและเพื่อน ๆ สควค. อีก 4 คน ได้ร่วมกันทำหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันนี้ไปถึงโรงเรียนเวลา 07.20 น. ฉันได้ลงเวลาปฏิบัติงานพร้อมกับสวัสดีคุณครูที่กำลังมาถึง และทำความสะอาดห้องพักครูวิทยาศาสตร์
วันนี้ตอนเช้าได้ทำการตรวจเวรห้อง ม.4/1 ซึ่งปรากฏว่าห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาด อีกทั้งช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจห้องเรียน ม.3/1 สำหรับการทำเวรในห้องเรียนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาด
ในตอนเช้านักเรียนและคณะครูได้เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันที่สนามบาส กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ได้แก่ การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การแผ่เมตตา กิจกรรมรักการอ่านทั้งคณะครูและนักเรียนที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมบันทึกรักการอ่านของเวรสีเขียว โดยมีการส่งตัวแทนครูและนักเรียนที่อยู่สีเขียวมาอย่างละ  1 คน ให้มาสรุปข้อคิดและเรื่องที่ได้อ่าน ในวันนี้คุณครูได้นำเสนอเรื่อง เคล็ดลับการอ่านหนังสือให้มีสมาธิ และนักเรียนได้นำเสนอเรื่อง ผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะ 5 ประการ
คาบที่ 1-2 ได้ทำการสอนชั้น ม.3/4 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ห้องเรียน 311
คาบที่ 3 ตรวจงานนักเรียน
คาบที่ 4-7 นักศึกษาฝึกประสบการณ์หมวดวิทยาศาสตร์ได้ช่วยทำการจัดทำเนียบบุคลากรวิทยาศาสตร์
เวลา 16.30 น. - 19.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง สมศ. จะมาประเมินโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Chatchadaphorn Hongnuan (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)