ปวงคณะไทย        ใจปิยนิตย์
องค์สิริกิติ์            ทั่วพสุธา
คุณพระอนันต์            อันกรุณา
ดุจะมหา            สินธุสมุทร
    ภารพระองค์        ทรงกรณีย์
กิจธุระมี            นับมิจะสุด
มีพระประสงค์            ทรงปฏิยุทธ์
ภาระพระรุต            นาถะประไพ
    ทรงอนุกูล        พูรธนพัฒน์
อาทระจัด            อาชิวะใส
ทรงพระถวิล            ศิลปะไทย
คงศิวิไลซ์            คู่ปถพี
    สัฐิฉนำ            นำพระประเทือง
รุ่งวิเมลือง            แลลุสุขี
ทรงนิรภัย            ไวปุละศรี
วรรษศตชี-            วาพระเจริญฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์