บันทึกจากเมืองจีน

ทำไมคนจีนกว่าพันล้านคนถึงสามารถอยู่ร่วมกันเป็นประเทศหนึ่งเดียวได้

เคยมีผู้ตั้งคำถามว่า “คนจีนเขามีกระบวนการปลูกฝังหรืออบรมสั่งสอนกันอย่างไร ทำไมคนจีนกว่าพันล้านคนถึงสามารถอยู่ร่วมกันเป็นประเทศหนึ่งเดียวได้”

             การออกภาคสนามของทีมนักวิจัยไร้พรมแดน ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองต้าลี่ (Dali) กับเมือง ลี่เจียง (Li jiang)   ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล     ยูนนาน หมู่บ้านนี้อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา ใช้เวลาเดินทางโดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อและเดินเท้า รวม 4 ชั่วโมงครึ่ง คนทั้งหมู่บ้านเป็นชนชาติไป๋หรือแม้วขาว สภาพหมู่บ้านแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอก ความเจริญเข้าไม่ถึง การรับรู้ข่าวสารมีทางเดียวคือจากผู้ใหญ่บ้าน(อาจารย์บำรุงให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ผู้ใหญ่บ้านก็นานๆครั้ง ถึงจะเข้าเมืองครั้งหนึ่ง)

             แต่จากการที่ทีมวิจัยพำนักอยู่ที่นี่กว่า 20 วัน จากการสัมภาษณ์พูดคุย และการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เรากลับพบบางคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการที่ทำให้ประเทศจีนด้วยจำนวนพลเมืองกว่าพันล้านคนสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ได้  ซึ่งเราหวังว่าจะได้มีโอกาสสนทนาเล่าสู่กันฟังต่อไปในหมู่ผู้ที่สนใจ

              เพราะกระบวนการปลูกฝังความเป็นชาตินั้น เกี่ยวพันถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหากได้มีโอกาสศึกษาเทียบเคียงและอาศัยความขยันที่ช่างสังเกตแล้ว คาดว่าน่าจะเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยของเรามิใช่น้อย

กฤษณะ  ธูปธรรม  บันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chineseความเห็น (0)