ดร. ดร.บำรุง งามการ

นักวิจัย
สภานักวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
Usernamechiang-tung
สมาชิกเลขที่153436
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ดร.บำรุง งามการ สำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการบริหารองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำงานเป็นนักวิจัยกับกลุ่มนักวิจัยไร้พรมแดนในพื้นที่ทุรกันดารในประเทศจีน ลาว พม่าและอินเดียตอนใต้ เป็นผู้ใช้ชีวิตทำงานด้านสังคมศาสตร์เพื่อใช้งานวิจัยยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และทำงานเป็นอาจารย์พิเศษด้านการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังทำงานวิจัยด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ประเทศไทย จีน ลาวและทิเบต ปัจจุบันเป็นนักวิจัยพิเศษของมหาวิทยาลัยนาโกย่า แต่พำนักอยู่ ณ นครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน