Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.) Dhamma Training Experts Center (DTEC) http://de-center.com/

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร: การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 1

เวลา 

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ 

08.00-09.00

ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก

เจ้าหน้าที่

09.00-09.30

กล่าวต้อนรับสู่ร่มธรรม/ปฐมนิเทศ

อ.แพรภัทร

09.30-10.30

ธรรมนันทนาการ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่

อ.ญาณภัทร

10.30-12.00

บรรยายเรื่อง: วิถีชีวิต วิถีธรรม วิถีสุข

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

พิธีเปิดโครงการ/ มอบตัวและสมาทานกรรมฐาน

วิทยากร

14.30-16.00

บรรยายเรื่อง: ธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พระวิทยากร

16.00-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.00

บรรยายเรื่อง: เรียนรู้และเข้าใจกฏแห่งกรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี

วิทยากร

21.00

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

วันที่ 2

เวลา 

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ 

05.00-05.30

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.30-06.30

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /ทำกิจส่วนตัว

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

วิทยากร

09.00-12.00

บรรยายเรื่อง: 6 อ. เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-16.00

กิจกรรมกลุ่ม: KM เพื่อ MK การจัดการความรู้สู่การจัดการความดี

พระวิทยากร

16.00-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.00

บรรยายเรื่อง: หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท

พระวิทยากร

21.00

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

 

 วันที่ 3

 

เวลา 

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ 

05.00-05.30

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.30-06.30

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

วิทยากร

09.00-11.00

บรรยายเรื่อง: ทางแห่งความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิต

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

บรรยายเรื่อง: ความลับแห่งความสำเร็จ

วิทยากร

15.00

พิธีปิดโครงการ

-      แสดงความรู้สึก

-      มอบรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น

-      พิธีขอขมา

-      ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี

พระวิทยากรวิทยากร

และเจ้าหน้าที่

 

16.00

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะทำงาน

 

หมายเหตุ

 

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

1.พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท        เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

2.พระอาจารย์สุชาติ  ติกฺขวีโร            วัดป่าเจริญราช

3.พระมหารพีภัทร  วชิรปัญโญ          วัดทองนพคุณ

4.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5.อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว            ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.)

6. ทีมวิทยากร                                      ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.)

 

หมายเลขบันทึก: 448118เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2011 10:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 20:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท