Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

คำกล่าวในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์


                ขอให้เพื่อน ๆ นักเรียน , จงสำรวมกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย , เพื่อเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ คือ,การมอบตัวเป็นศิษย์ ,และขอให้เพื่อนๆ ทุกคน  ,  ประนมมือขึ้นและตั้งใจฟังข้าพเจ้า   ดังนี้

(ตัวแทนนักเรียนที่เหลือประคอง ธูปเทียนแพ และพานดอกไม้ ไว้ระหว่างอก)

                พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,มีความตระหนักว่า ,  ชีวิตนี้สามารถพัฒนาได้ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย  , จึงพยายามเป็นอย่างยิ่ง  , ในการขวนขวายเพื่อพัฒนาตนเอง , และยกระดับตนเองให้สูงขึ้น , เหมือนดอกบัวที่เกิดในโคลนตม , แต่พยายามถีบตัวให้สูงขึ้นมาบานสะพรั่งอยู่เหนือน้ำได้ , โดยไม่เปื้อนโคลนตม  , มีแต่ความบริสุทธิ์จึงคู่ควร เป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า , แม้พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย , ก็พยายามพัฒนาตนให้เป็นเช่นนั้น

                พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพ ,  การพัฒนาตนเอง และ ยกระดับชีวิตตนเองให้สูงขึ้นนั้น , นับเป็นภาระที่หนักยิ่งของชีวิต , ลำพังสติปัญญาของพวกข้าพเจ้า,ซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ย่อมยากเหลือเกินที่จะพัฒนาตนเอง , ให้ประสบความสำเร็จระดับสูงได้ , จึงอาศัยความเมตตากรุณา , จากคณะพระอาจารย์และครูอาจารย์ , ช่วยแนะนำพร่ำสอนอีกส่วนหนึ่งด้วย  ,  และนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากทีเดียว

                ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ,  เข้าใจถึงความรักความห่วงใย  ,  และความปรารถนาดีของคณะครูอาจารย์  ด้วยดีเสมอมา  ,  เมื่อท่านมีความประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย   ,  เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้ว, ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ,  ยิ่งมีความซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากยิ่งขึ้น , ท่านเปรียบประดุจบิดามารดาคนที่สอง,  ที่มีแต่ความหวังดีต่อพวกข้าพเจ้าเสมอมา

                ด้วยความสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้  , ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมกายและใจ,มอบให้แด่พระอาจารย์และครูอาจารย์  ,  เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีของท่านทั้งหลาย   ,  อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ  ,  ของข้าพเจ้าทั้งหลายสืบไป

                ต่อไปนี้ , ขอให้เพื่อนนักเรียนชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตร  ,  เพื่อนนักเรียนหญิงนั่งในท่าเทพธิดา ,  (หยุดสักครู่)  และขอให้เพื่อนนักเรียนทั้งหลาย  ,  กล่าวบทนะโม  ๓  จบ พร้อม ๆ กัน     

นะโม     ตัสสะ     ภะคะวะโต     อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ       

นะโม     ตัสสะ     ภะคะวะโต     อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม     ตัสสะ     ภะคะวะโต     อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

แล้วว่าตามข้าพเจ้าดังนี้ .

                “ข้าแต่พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพ  , ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ,  ขอมอบกายและใจ,เป็นศิษย์ที่ดีของพระอาจารย์และครูอาจารย์,ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,จะตั้งใจศึกษา , เชื่อฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติตาม , ด้วยความเคารพทุกประการ , ด้วยสัจจะวาจานี้,ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,จงมีแต่ความสุขความเจริญ , ตลอดกาลนานเทอญ”

 

(ตัวแทนนักเรียนถวายธูปเทียนแพ พานดอกไม้แด่พระอาจารย์ และมอบพานดอกไม้แด่ครู/อาจารย์)

 

ต่อไปขอให้เพื่อนๆ กล่าวคำอาราธนาศีล ๕ พร้อมๆ กันด้วยความตั้งใจ

 

          มะยัง ภันเต,วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ,ติสะระเณนะ  สะหะ, ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

 

ทุติยัมปิ      มะยัง  ภันเต,วิสุง วิสุง  รักขะณัตถายะ,ติสะระเณนะ  สะหะ,ปัญจะสีลานิ  ยาจามะ

 

ตะติยัมปิ    มะยัง ภันเต,วิสุง วิสุง    รักขะณัตถายะ,ติสะระเณนะ   สะหะ,ปัญจะสีลานิ  ยาจามะ.

 

(รับศีล พระกล่าวนำ ผู้เข้ารับการอบรมกล่าวตามจนจบ)

*****************

 

คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 

(พิธีกรกล่าวนำ)                  หันทะมะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภา  คะนะมะการัง  กะโรมะเสฯ

 

(ผู้เข้ารับการอบรมกล่าวพร้อมเพรียงกัน)

 

                นะโม      ตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,  

                นะโม      ตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,

                นะโม      ตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,  

    

          ขอนอบน้อม,  แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,  พระองค์นั้น,  ซึ่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส,  ตรัสรู้ชอบได้,  โดยพระองค์เองฯ  

                               

         เอสาหัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง,  สะระณัง  คัจฉามะ,  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ,  พุทธมามะกาติโน,  สังโฆ    ธาเรตุฯ

 

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,   แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว,  กับทั้งพระธรรม,  และพระสงฆ์,  ว่าเป็นที่พึ่ง, ที่ระลึกอันสูงสุด,  ขอพระสงฆ์,  โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า,  เป็นพุทธมามะกะ,      ผู้ถึงพระรัตนตรัย,  เป็นสรณะตลอดชีวิต,

 

       ตั้งแต่บัดนี้,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  จะปฏิบัติตน, มีศรัทธาในพระรัตนตรัย,  ตั้งใจรักษาศีล 

       ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว,  ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญกุศล ในพระพุทธศาสนา,  ตลอดกาลนานเทอญฯ

 

 

หมายเลขบันทึก: 447208เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2011 10:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 16:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอบใจท่านดร. เพราะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลย

เจริญพร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท