ขอขอบคุณ TOT+การไฟฟ้าฯ

สัปดาห์ที่ผ่านมา... การไฟฟ้าฯ ติดตั้งสายไฟ ทำอินเตอร์เน็ต TOT ที่บ้านพักโรงพยาบาลห้างฉัตรขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่เสาร์ 25 มิถุนายน 54 จนถึงก่อนเที่ยงวันพุธ 29 มิถุนายน 54
.
ทาง TOT ซ่อมอินเตอร์เน็ตให้แล้ว ใช้การได้ดี แถมยังทดสอบความเร็วได้ในช่วง 3+ จนถึงหลายสิบเมกกะบิท (MB - ทดสอบผ่าน speedtest.or.th) ทั้งๆ ที่ใช้งานแบบ 4MB
.
ขอขอบพระคุณ TOT และขอบคุณการไฟฟ้าฯ ที่ติดตั้งสายไฟรอบใหม่ในโรงพยาบาลได้โดยไม่ทำอินเตอร์เน็ตขาดอีกในวันศุกร์ 1 กรกฎาคม 54
.
เรื่องที่น่าทึ่งของการไฟฟ้าฯ คือ วิธีเปิดสายไฟ, ใช้ไม้ไผ่เปิดสวิทช์รีเลย์ที่เสา ทำให้ปลอดภัย ไม่ต้องปีนขึ้นไปเปิด นับเป็นเทคโนฯ ง่ายๆ ที่ช่วยให้คนทำงานอยู่รอดปลอดภัยขึ้นด้วย
.
กราบเรียน เรียนเสนอรัฐบาลใหม่ โปรดพิจารณาให้โอกาสคนบ้านนอกใช้อินเตอร์เน็ต และให้มีทางเลือกผู้ให้บริการหลายๆ เจ้าในพื้นที่เดียวกันด้วย
.
ใกล้เลือกตั้งแล้ว... กราบเรียน เรียนเสนอท่านผู้อ่านช่วยกันไปเลือกตั้ง หรือแม้จะไม่ไปก็ขอให้ "ทำใจ" ยอมรับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งให้ได้ เพราะนี่เป็นเส้นทางสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติก้าวไกลต่อไป
.
ขอความกรุณาไม่สนับสนุนกลุ่มการเมืองหัวรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกหลานฮิตเลอร์ (นาซี) และกลุ่มที่ชอบใช้ความรุนแรงทุกๆ กลุ่ม
.
ประสบการณ์ทั่วโลกพบว่า ไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้วชาติใด ปกครองด้วยเผด็จการทหารเลย
.
และในทางกลับกันก็ไม่มีประเทศใดที่ใช้แต่ความรุนแรง ประท้วง หรือใช้อาวุธก่อการร้าย ฆ่ากันไปเรื่อยๆ แล้วพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ (ขวาจัด-ซ้ายจัด ทำลายชาติทั้งสองฝ่าย)
.
ขอขอบพระคุณและขอขอบคุณครับ
...............................................
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)