วันวาน...
ท้องฟ้าสวย...เมฆงามยิ่ง...
หากแต่วันนี้...ฟ้าหม่น..เพราะฝนตก...
บันทึก...ภาพแห่งวันวาน...นำมาดูอีกครั้ง...
เพื่อเตือนทรงจำ...ในวันฟ้าสวย...และเมฆงาม

เมฆสวยล้อตามเส้นทาง...งามยิ่งจับจิตเมื่อมองเห็น

เส้นทางที่มองไปอันไกลลิบ...

เสมือน...กับบอกเตือนให้รู้ว่า...

"ชีวิต"....นี้ยังคงต้องก้าวเดิน....

.......

Note: บันทึกภาพนี้ด้วยกล้อง fuji s9500 ยังคงถ่ายด้วยระบบ manual...บนเส้นทาง...จากเลี้ยวซ้ายแยก อ.บ้านบ่อ จ.กาฬสินธ์มุ่งหน้าสู่เมืองขอนแก่น...