วันนี้เป็นวันแม่ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เริ่มเขียนบันทึกอีกครั้ง เนื่องจาก ห่างหายไปจากการเขียนบันทึกนานพอสมควร ขอเล่าเรื่อง การพลาดประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุม เรื่อง การจัดการความกับกลุ่มเลขานุการคณะ ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง น่าเสียดายมากที่ไม่ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในครั้งนี้ สาเหตุ คือ ได้รับการประสานทางโทรศัพท์ ว่าจะเลื่อนการประชุม จาก วันที่ 4 ส.ค 49 เป็น 3 ส.ค. 49 ตอนเช้า จากคุณเอื้อง ศูนย์บริการวิชาการ แต่เมื่อต่อมา พบหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ เชิญประชุม เรื่องการจัดการความรู้เหมือนกัน แต่เป็นการนัดประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 3 ส.ค 49 ตอนบ่าย โดยให้เหตุผลว่า ที่ต้องเลื่อนการประชุม เนื่องจาก กองการเจ้าหน้าที่ จะจัดการประชุมเรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 4 ส.ค.49 เหมือนกันอีกต่างหาก ด้วยความที่ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างละเอียด เพราะมีแฟ้มเสนอเยอะมาก จึงไม่ได้ไปรวมพลในวันที่ 3 ส.ค. 49 ตอนเช้า นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ด้วย ทางศูนย์บริการติดต่อไม่ได้อีก จึงพลาดการประชุมอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากเข้าใจผิดเรื่องการเลื่อนประชุม เพราะเข้าใจว่าประชุมบ่าย แต่ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ จากเพื่อนๆทางโทรศัพท์ในภายหลัง เรื่องต่อเนื่อง คือ มข. จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการในสำนักงานที่แต่ละคณะประสบความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจ โดยเชิญผู้ปฏิบัติงานจริงมาเล่าให้ฟัง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดย ตกลงกันว่าในเดือนหน้า ในวันที่ 5 กันยายน 2549 ทุกกลุ่มจะมารวมกัน ตามที่ได้อ่านบันทึก รวมพลคน KM-KKU ในลิงค์ http://gotoknow.org/blog/porsonal/42476 ของท่านรองอธิการบดีฯ รังสรรค์ เนียมสนิท