การพัฒนาคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บ

      คอร์แวร์ หมายถึง เนื้อหาและเทคนิคการเรียนรู้ที่ถูกแปลงให้อยู่ในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีบทเรียนที่บรรจุเนื้อหา ตัวอย่างและคำถามไว้ตามลำดับอย่างเหมาะสม ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองผ่านเครืออินเทอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสุรศักดิ์ บางละมุงความเห็น (0)