วันที่ 4ของการสอน

sununtha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเขียนบันทึกหลังสอน

     

      วันนี้เป็นการพูดถึงการเขียนบันทึกผลหลังสอน
ซึ่งครูพี่เลี่ยงได้เเนะนำมาเนื่องจากตัวเองได้เขียนผิดพลาดตลอดๆ
การเขียนบันทึกผลหลังสอน

บันทึกผลหลังสอน เป็นการสรุปผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อระบุความสำเร็จ หรือปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อค้นพบที่เกิดขึ้นหลังการเรียนการสอนแนวการเขียนบันทึกผลหลังสอน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ผลการสอน บอกรายละเอียดของผลการสอนที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ คือบอกจำนวนผู้เรียนที่มีพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณธรรม ค่านิยม (K A P) โดยให้บอกในเชิงปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ปัญหา อุปสรรค บอกรายละเอียดของปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างการเรียนการสอน หรือปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนข้อค้นพบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน

3. แนวทางแก้ไข บอกรายละเอียดของแนวทางแก้ไขที่นำมาใช้เมื่อมีปัญหา และบอกถึงวิธีการ หรือเครื่องมือที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันของการฝึกสอนของ สุนันทา ภาคเรียน 1/2554ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แนะนำการตั้งชื่อบันทึกไว้ที่ การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ 

ลองเข้าไปอ่านนะ ;)

เขียนเมื่อ 

ว่าที่คุณครู sununtha บันทึกที่เขียนในวันนี้ทั้งหมด อยู่ผิดบล็อกครับ

ต้องย้ายบันทึกไปอยู่ที่บล็อก "บันทึกการฝึกสอนฯ" ;)

หมายเลขบันทึก

442739

เขียน

06 Jun 2011 @ 19:40
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก