2/6/54

ปลาเผาอร่อยที่สุด

  ผมได้อ่านแผ่นพับของห้องสมุดเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื่องการทำปลาเผาทำได้ง่าย ๆ ก็คือใช้ถังซีเมนต์กับถังจาระบีมาครอบ ใช้ซังอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ทั้งข้างในที่ทำให้ปลาเหลืองน่ารับประทานและข้างนอกที่ให้ความร้อน ผมตามไปชิมแล้วครับ อร่อยเหลืองน่ารับประทาน

  ถ้าใครสนใจร้านปลาเผาก็ติดต่อได้ที่เบอร์ 086-1777473

เป็นร้าน OTOP ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา