31 พ.ค. 2554 - วันงดสูบบุหรี่โลก

     

      วันนี้ที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนักเรียนมาจัดกิจกรรม ปฎิญาณตนไม่ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ มีกิจกรรมเผาบุหรี่ และจัดการแสดงเต้น ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.00 น.

 

      วันนี้ดิฉันมีสอนคาบแรกวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4/1 เวลา 8.20 - 9.20 น. เนื่องจากมีกิจกรรมในตอนเช้า ก็เลยไม่ได้สอนอย่างเต็มที่ ได้แค่เช็คชื่อและทบทวนบทเรื่องที่ได้เรียนไปชั่วโมงที่แล้ว ก็หมดคาบพอดี

 

      มีสอนอีกทีคาบที่ 3 วิชาชีววิทยา ม.4/2 เวลา 10.20 - 11.20 น. ไ้ด้ทำการสอนเรื่องคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต

 

      ทุกวันอังคารจะเป็นวันกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็คือให้นักเรียนไปทำบุญขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงในเวลา 13.00 น. ดิฉันมีหน้าที่ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมนักเรียนชั้น ม. 3/6 เดินไปที่วัดและพานักเรียนทำบุญ

 

     กลับจากวัดเจดีย์หลวงมาก็ 16.00 น. พอดี ซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยงานห้องวิชาการในเวลา 16.00 - 17.00 น. ก็ไปยังห้องวิชาการ ท่านรองฝ่ายวิชาการให้จัดทำข้อมูลคาบสอนของนักศึกษาฝึกสอน ทำเสร็จประมาณ 17.30 น.

 

     วันนี้...เหนื่อยจริง ๆ แต่ก็สนุกค่ะ ได้ทำบุญด้วย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ...นางสาวกนกวรรณ ศริญญาวัจน์...(๑/๒๕๕๔)"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มีภาพถ่ายไหมครับ สำหรับการพานักเรียนไปทำกิจกรรม "ทำบุญขันดอก"

หากมี จะเป็นหลักฐานการฝึกสอนที่ดีเลยนะครับ ;)...

สวัสดีค่ะ อ.Ongkuleemarn

หนูอัปโหลดไฟล์รูปไม่ได้ค่ะ พยายามแก้ไขอยู่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เปลี่ยนชื่อไฟล์รูปที่ขึ้นแล้วผิดพลาด แล้วลองอัปโหลดใหม่นะครับ ;)...