27 พ.ค. 54 : ปฐมนิเทศฝึกสอน

วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ได้ฟังอาจารย์จรูญ พูดก็ได้ประสบการณ์มากมายเช่น

ขั้นตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคต ได้ให้ข้อคิดดี ๆ อะไรมากมาย ที่ประทับใจคือ

- ควรจำชื่อเด็กให้ได้ ซึ่งผมเห็นด้วยครับ

- การเป็นครู ถึงแม้งานจะหนักและเหนื่อยกับเด็กที่ไม่ฟังเรา แต่เป็นอาชีพที่มั่นคง

  มีเกียรติ และมีความก้าวหน้า ที่สำคัญหากเราคิดว่า เรามาเพื่อให้ และไม่ลืม

  นอกจากสอนตามแผนเป็น K แล้ว อย่าลืมนึกถึงความดีที่จะสร้างให้แก่เด็ก

ได้ฟังอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่านพอได้ข้อสรุปหลายข้อดังนี้

- ต้องมีการทำโครงการวิชาการ

- ต้องมีแฟ้มสะสมงาน

- ต้องมีการส่งแผนการสอนก่อนสอนจริง 1 สัปดาห์

- และต้องมีการเขียนบันทึกการสอนทุกวัน แต่ยังไม่อัพขึ้นเว็ปก็ได้

- ควรมีกล้องติดมือไปด้วยเวลาไปโรงเรียน

- เวลามีอะไร ก็ปรึกษาครูพี่เลี้ยง

- สุดท้ายมีการรับหนังสือส่งตัว และ สมุดเซ็นชื่อของแต่ละโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ..Surat..(1/2554)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สอนด้วย "หัวใจ" และ "ปัญญา" ครับ

รางวัลของคนเป็นครูจะเดินทางมาเอง

ขอให้กำลังใจครับ ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ Ongkuleemarn

ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจครับ

ขอบคุณครับ