การรับเรื่องร้องเรียน

tawan714
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น    ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยบริการมารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชลธิชาความเห็น (1)

ผู้ประสบปัญหา
IP: xxx.204.210.198
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากนายเพียร ทาสุตา ผู้บริหารอนามัยบ้านข่วง ไม่มีความเป็นธรรม ไม่มีจรรยาบรรณของความเป็นแพทย์ โดยการบีบบังคับสมาชิก อสม.ออก ทั้งยังไม่จ่ายเงินเดือนให้ เพียงเหตุผลเพราะไม่ทำงาน ทั้งๆที่สมาชิกคนอื่นๆยืนยันได้ว่าไม่มีภาระกิจหรืองานที่ต้องทำภายในเดือนที่อ้างถึง ทั้งนี้ยังบังคับไม่ให้สมาชิกเข้าร่วมการประชุม ขัดขว้างการทำงานของสมาชิก ถือได้ว่านายเพียร ทาสุตา ใช้อำนาจไปในทางที่ผิด  ซี่งเรืองนี้ได้ดำเนินการถึงสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีความคีบหน้า ดิฉันจึงขอร้องเรียน มา ณ ที่นี้ อึกครั้ง