กศน.อำเภอบางบาล ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ

วันนี้ กศน.อำเภอบางบาลได้ทำการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ให้กับนักศึกษาใหม่และเก่า โดยการนำของ ผอ.สมควร วงษ์แก้ว ชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร กศน.

และในช่วงบ่าย ผอ.สมควร วงษ์แก้วได้ทำการประชุมบุคลากร มอบหมายงาน และหน้าที่ในการรับผิดชอบ กิจกรรมในตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลมหาพราหมณ์&ตำบลทางช้างความเห็น (0)