ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย


ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย

เสี่ยงต่อ / เกิดภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกายเนื่องจาก

£มีคลื่นไส้อาเจียน/รับประทานน้อย

£ถ่ายเหลว

£ภาวะไตวาย/โรคเรื้อรัง

£ได้รับการรักษาด้วยยา..................

............................................................

£อื่นๆ.............................................

............................................................

 

ข้อมูลสนับสนุน  

S :  £ ผู้ป่วย/ญาติสอบแจ้งว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียน/รับประทานน้อย /ถ่ายเหลว/ ซึมลง สับสน/อ่อนเพลีย/ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

O : £มีคลื่นไส้อาเจียน…..ครั้ง/วัน

     £ถ่ายเหลว…………...ครั้ง/วัน

     £ ผล e’lyte ผิดปกติ ชนิด

- Major  e’lyte(Na,K,cl)

- Minor e’lyte(Ca,Mg,PO4)

วัตถุประสงค์ 

£เพื่อให้อิเล็กโตรไลต์ในร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ

 

เกณฑ์การประเมิน 

£ อิเล็กโตรไลต์ในร่างกายปกติ

£ Serum Na  = 136-145 mEq/l

£ K  3-55  mEq/l

£ Cl    98 – 107  mEq/l

£ HCO3   22 – 29 mEq/l

£ Ca 8.6-10.8 mg/dl

£ Mg 1.6-2.6 mEq/l

£ PO4 2.5-4.5 mg/dl

£ ไม่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

£ ไม่มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

£ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการสับสน

£ ประเมินภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกายจากอาการแสดง และ Lab

£ Record  I/O  

£ ประเมินการรับประทานอาหารและบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

£ ขออนุญาตผู้ป่วย/ให้เหตุผลก่อนให้การพยาบาล

£ แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยรับประทานทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง  หลีกเลี่ยงของหมักดองและอาหารรสจัดทุกชนิด                             

£ ดื่มน้ำ 2- 3ลิตร/ วัน                                                                   £ ดูแลให้ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา             

£ ติดตามผลการตรวจทางห้อง Lab

£ รายงานแพทย์ทราบกรณีเกลือแร่    ผิดปกติ

£ ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ Electrolyte  imbalance เช่น มีอาการกล้ามเนื้อ           อ่อนแรง สับสน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

£ ประเมินภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวร พบว่า    ดีขึ้น/คงเดิม/ไม่ดีขึ้น  ได้ให้การพยาบาลต่อเนื่องโดย.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

วัตถุประสงค์

£เพื่อให้อิเล็กโตรไลต์ในร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ

 

เกณฑ์การประเมิน

£ อิเล็กโตรไลต์ในร่างกายปกติ

£ Serum Na  = 136-145 mEq/l

£ K  3-55  mEq/l

£ Cl    98 – 107  mEq/l

£ HCO3   22 – 29 mEq/l

£ Ca 8.6-10.8 mg/dl

£ Mg 1.6-2.6 mEq/l

£ PO4 2.5-4.5 mg/dl

£ ไม่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

£ ไม่มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

£ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการสับสน

กิจกรรมการพยาบาล

£ ประเมินภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกายจากอาการแสดง และ Lab

£ Record  I/O  

£ ประเมินการรับประทานอาหารและบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

£ ขออนุญาตผู้ป่วย/ให้เหตุผลก่อนให้การพยาบาล

£ แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยรับประทานทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง  หลีกเลี่ยงของหมักดองและอาหารรสจัดทุกชนิด                             

£ ดื่มน้ำ 2- 3ลิตร/ วัน                                                                   £ ดูแลให้ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา             

£ ติดตามผลการตรวจทางห้อง Lab

£ รายงานแพทย์ทราบกรณีเกลือแร่    ผิดปกติ

£ ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ Electrolyte  imbalance เช่น มีอาการกล้ามเนื้อ           อ่อนแรง สับสน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

£ ประเมินภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวร พบว่า    ดีขึ้น/คงเดิม/ไม่ดีขึ้น  ได้ให้การพยาบาลต่อเนื่องโดย.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

 

หมายเลขบันทึก: 438418เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2011 13:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี