อิสลามคืออะไร


ศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีคุณธรรม

อิสลามคืออะไร

อิสลามคือศาสนาที่พระเจ้าให้มนุษยชาตินำมาใช้ดำเนินชีวิต ในความหมายของ

รากศัพท์อิสลามแปลว่า "ความสงบ ความศานติ ความสุข" เมื่อได้อิสลามมาเป็น

เครื่องมือในการดำเนินชีวิต มนุษย์นั้นก็จะดำเนินชีวิตไปด้วยความสุขสงบ หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ใช้ศีลธรรมอันดีงามขัดเกลาจิตใจให้ ลดน้อยถอยห่างจาก

กิเลสทั้งปวง ศาสนาทุกศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีคุณธรรม

- ยึดมั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของแต่ละศาสนา ถือศีลบำเพ็ญพรตตามหลักของศาสนา

- ดำรงตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมโดยรวม

- ยึดมั่นกตัญญูรู้คุณบิดรมารดา บุพการี ผู้มีพระคุณ จนไปถึงประเทศชาติที่เกิดและอาศัย

- มีเจตคติ (ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ที่ดีต่อบุคคลและสรรพสิ่ง

รอบข้าง

- ไม่หยิ่งผยองลำพองตน ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตน

- สอนให้เกรงกลัวต่อบาป ความทุกข์ยาก ให้ศรัทธาในบุญที่พึงจะได้รับแล้วนำ

พาไปสู่ความสุขความสงบร่มเย็น

การเรียนรู้อิสลามก็เป็นการเรียนรู้ในศาสนาและปรัชญาอีกวิชาหนึ่ง ซึ่งความแตกต่าง

ในรายละเอียดนั้น ย่อมต่างกันออกไป อิสลามจะเน้นที่ ความศรัทธาต่อพระเจ้า

การศรัทธา ไม่ใช่การหาเหตุผล เพราะเหตุผลไม่ได้อยู่ในส่วนของความศรัทธา

ความศรัทธา (เหล่ามุสลิมรียกว่า “อิหม่าน” ) ศรัทธาอยู่เหนือความเชื่อ ความเลื่อมใส ความเชื่อมั่นใน

ความจริง โดยเฉพาะในอิสลาม มุ่งเน้นไปที่พระเจ้าองค์เดียว ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยว

พึ่งหวัง สักการะ และเกรงกลัวอื่นใด นอกจากอัลลาฮฺแต่เพียงผู้เดียว

“ดั่งคำกล่าวของเหล่ามุสลิมหรือพวกเคร่งศาสนามุจาฮิดีนทั้งหลายว่า ...

เมื่อพระเจ้าจะให้เรามีกิน ก็จะมีกิน

เมื่อพระเจ้าจะให้เราอด เราก็ต้องอด

เมื่อพระเจ้าจะให้เราตาย เราก็ต้องตาย”

เมื่อผู้คนอื่นๆที่ยังไม่เข้าใจและยังเข้าไม่ถึงซึ่งความศรัทธาเช่นพวกเขา ก็จะยังไม่เข้าใจดีว่า

เมื่อพระเจ้าจะให้มีกิน ก็มีกินนั้น หมายความว่า เราทำมาหากินมากแค่ไหน ก็กินได้แค่ อิ่ม

เมื่ออิ่มแล้วก็กินเพิ่มต่ออีกไม่ไหวแล้ว แต่ คนเราทุกวันนี้ มันเก็บ กัก ออม สะสม มากขึ้นมากขึ้น

เกินความจำเป็นที่แต่ละคนพึงได้ พึงมี พึงเป็น เมื่อความละโมบก่อเกิดในใจคน ก็ยากที่หยุดยั้ง

แต่ถ้าคนมีศาสนามาคอยขัดเกลา ขจัดกิเลสออกไปบ่อยๆ ความละโมบมักมากก็เจือจางลงไป

ฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่สอนผู้คนในโลกนี้ด้วยเจตนาเดียวกับศาสนาที่ดีทั้งหลายว่า

ทำความดี ละเว้นความชั่ว

ไม่ยึดมั่นถือตนเป็นใหญ่ เอาใจใฝ่ธรรม

สอนสั่งคนในปกครองให้มี คุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดผู้อื่น

มีจิตรู้คุณ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บุพการีและประเทศชาติ

รำลึกเสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

สังคมจะดีก็ต้องช่วยกันดูแลปกป้อง ชักนำไปสู่คุณธรรมศีลธรรมอันดีงาม

สังคมประกอบด้วยผู้คนหลายๆ คน หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา

หลายสีผิว หลายภาษามารวมกันเป็นประเทศ เป็นชาติขึ้นมา

(ถ้าพวกมุสลิมก็จะเข้าใจได้ว่า เมื่อไปทำฮัจญ์ จะเห็นว่า มุสลิมเองก็

มีหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธุ์ หลายสีผิว หลายภาษา)

อิสลามจึงเป็นศาสนาที่ดีอีกศาสนาหนึ่งที่ควรจะหาโอกาสศึกษา

เรียนรู้เข้าไปในแก่นแท้ของอิสลาม

แล้วเราก็จะพบกับความสุขและศาสนติดั่งที่อิสลามเขาใช้กล่าวต่อกัน

--------------------------------------------------

เรียบเรียงโดยฮัจญีอิสมาอีล อานนท์ เพ็ญพันธ์ aswasal@gmail.com

หมายเลขบันทึก: 438130เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2011 18:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2015 22:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะคุณ'นนท์'

แวะมาอ่าน'อิสลามคืออะไร' ขอบคุณค่ะ...ที่ได้รับความรู้ดีๆค่ะ

สมัยที่เรียนที่วิทยาลัยครูธนบุรี

ได้เรียนกับผศ.เสาวณีย์  จิตต์หมวด...เคารพและนับถือท่านมาก

ท่านเป็นมุสลิม...ที่น่ารักมากๆค่ะ ทุกวันนี้ยังคิดถึงท่านอยู่เสมอ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี