ติดต่อ

  ติดต่อ

เมนทอลสเปซและการสื่อสารคณิตศาสตร์ (Mental Spaces and Mathematics Communication)

  Mental Spaces and Mathematics Communication  

เมนทอลสเปซและการสื่อสารคณิตศาสตร์

(Mental Spaces and Mathematics Communication)

แปลและเรียบเรียงโดย

สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Fauconnier (1994)ได้ให้คำนิยามของ“เมนทอลสเปซ(mental spaces)” ว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในสมอง (mind)ของเรา ซึ่งถูกทำให้เกิดขึ้นในขณะที่มีการแสดงออกทางภาษา เขากล่าวว่าแต่ละการแสดงออกทางภาษานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเมนทอลสเปซเสมอ และเขายังกล่าวไว้ว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์เชิงวิชาการที่ทำหน้าที่ก่อให้เกิดเมนทอลสเปซชนิดหนึ่ง

Emori(1997) ได้ทำการศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Communication) และกล่าวถึงการสื่อสารว่าเป็นกระบวนการที่สร้างขอบเขตความเข้าใจร่วม (Consensus Domain) โดยอาศัยเมนทอลสเปซ (Mental Space) ของผู้ที่เข้าร่วมในการสื่อสารนั้น โดยพิจารณาถึงชนิดของเมนทอลสเปซที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในขณะที่เรียนรู้คณิตศาสตร์ และได้นิยาม “Mathematics Communication” ในฐานะที่เป็นการสื่อสารที่อาศัยเมนทอลสเปซชนิดต่างๆ

สำหรับการเข้าร่วมในการสื่อสารคณิตศาสตร์ มันมีความจำเป็นต้องเข้ารหัส (Code) และถอดรหัส (Decode) สาร (Messages) ด้วยการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์บางส่วน ชิ้นส่วนของความรู้เหล่านี้ไม่ได้แยกกันอยู่อย่างกระจัดกระจาย แต่ละชิ้นส่วนความรู้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับชิ้นส่วนความรู้อื่นๆ เมื่อชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกจดจำไว้ในฐานะที่เป็นความรู้ กลไกเกี่ยวกับความจำของเราสามารถทำให้เราระลึกถึงเซตของความรู้ที่เกี่ยวข้องกัน มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่และถูกสร้างขึ้นมาสำหรับเป็นสิ่งเร้าสารเชิงภาษาจากคนอื่น เราพยายามที่จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมการสื่อสารมันถึงนำมาซึ่งสารสนเทศ (Information) มากกว่าเป็นเพียงการถอดรหัสการกระทำเชิงภาษา ซึ่งจะอธิบายโดยอาศัยทฤษฎี Relevance Theory (Sperber & Wilson, 1993)

โดยปกติแล้ว เมนทอลสเปซ (Mental Space) ของแต่ละคนที่เข้าร่วมในการสื่อสารจะไม่ซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์ แต่สามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า บางส่วนของเมนทอลสเปซของคนที่เป็นคู่สื่อสารกันจะซ้อนทับกัน และเรียกส่วนที่ซ้อนทับกันนี้ว่า “ขอบเขตความเข้าใจร่วม (Consensus Domain)” ขอบเขตความเข้าใจร่วมนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

Emori, H. (1997). Mathematics Communication. In Tejima Katsuro (Ed.),Rethinking Lesson Organization in School Mathematics. (pp.44-60). Japan: Japan Society ofMathematics Education.

Fauconnier, G. (1994). Mental Spaces. Retrieved from http://terpconnect.umd.edu/~israel/Fauconnier-Ment...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43774, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): mathematicsandcommunicationmentalspaces

ความเห็น (0)