"ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
จงเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลา
ตราบใดที่มีชีวิต ตราบนั้นยังมีความหวัง
ตราบใดที่มีความหวัง ตราบนั้นยังมีชีวิต
ไม่มีขณะใดเลยในชีวิต
ที่สมควรแก่การสิ้นหวัง"

นิรนาม