การรับ - ส่งหนังสือ


การรับ - ส่งหนังสือ

 

การจัดการความรู้ : การรับ - ส่งหนังสือ

งานตามภารกิจ : งานพัฒนาบุคลากร(งานสารบัญเป็นงานหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับงานพัฒนาบุคลากร เนื่องจากงานพัฒนาบุคลากรมีเอกสารที่เป็นหนังสืออยู่มาก)

เป้าหมาย : ลดข้อผิดพลาดในการรับส่งหนังสือ

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จากการทำ CQI การรับ-ส่งหนังสือ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบปัญหาการรับ-ส่งหนังสือหลายประการ เช่น รับ-ส่งหนังสือล่าช้า เอกสารถูกตีกลับ ความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ส่งรายชื่อล่าช้า พิมพ์หนังสือผิด การไม่ทำตามขั้นตอน หลักฐานประกอบเอกสารไม่มี เป็นต้น ในการดำเนินงาน CQI ทำให้บางปัญหาลดลง บางปัญหาหมดไป แต่บางปัญหายังคงอยู่ ในปีงบประมาณนี้กลุ่มฯได้พิจารณาประเด็นปัญหาจากงานสารบัญทุกประเด็น และพบว่าประเด็นปัญหาสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายรวมทั้งโอกาสในการเกิดและความถี่ในการเกิดมีสูง คือการรับส่งหนังสือ และปัจจุบันนี้ยังพบปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่ ในปีงบประมาณนี้กลุ่มฯจึงพิจารณาจัดทำ KM ในเรื่องดังกล่าว เพื่อค้นหาสภาพปัญหาเชิงลึก เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินการเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติของการรับ-ส่ง หนังสือของศูนย์ฯต่อไป

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นายสามารถ อัครอุโฆษ 2. นางพัณณิตา ชาติพันธุ์ 3. นางอัญชลี วงษ์ลคร 4. ..พิณพัฒน์ โพธิ์สอน 5...โกลัญญา นิ่มพันธ์ 6. นางวาริศา อึ๊งตระกูล 7. ..ปัทมา ธีรปถัมภ์ 8. ..สิริยากร จั่นบุญมี 9. ..ณภาภัช พรมเขียว 10. ..ชิดชไม กวางแก้ว 11. นายธันฐกรณ์ ปิติพัฒน์ภิญโญ 12. นางอรุณรัตน์ เสาวรส 13. ..ทัดดาว พ่วงซัง 14. ..สมศรี หาญกลิ้ง 15. นางจินดารัตน์ นาเวช 16. นางนาตยา โพธิ์ทัย 17. ..ณัฐชานันท์ หอมกลิ่นอุบล

.........................................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 435120เขียนเมื่อ 12 เมษายน 2011 13:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 16:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี