ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชน


การก่อตั้งชมรมรังสีการแพทย์ชุชน

วันที่ 2 เมษายน 2554 มีการนัดรวมกลุ่มกันของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี(มีนักรังสีฯและเจ้าหน้าที่รังสีฯ) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา ของวิชาชีพ ความอ่อนแอของระบบ และกฏระเบียบที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญ มีทั้งกระทบรุนแรงและไม่รุนแรง จึงก่อนเกิดการก่อตั้งชมรมขึ้นเพื่อรับรู้รับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่างๆ และร่วมกันทำงานเพื่อผลักดัน ปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขจากองค์กรวิชาชีพ ที่อาจไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างไร จะได้ส่งปัญหาให้เหน่วยเหนือได้รับทราบ และวางหลักเกณฑ์การช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

 

รายชื่อคณะกรรมการชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย

1.    นายสมบัติ บุญขวาง                      ประธานชมรมรังสีการแพทย์ชุมชน

2.    นายสุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ        รองประธานชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่ง

3.    นางขนิษฐา ชูชาวนา                      รองประธานชมรมรังสีการแพทย์ชุมชน

4.    นส.มันทิรา ลีลาศวัฒนกุล            เลขานุการและนายทะเบียน

5.    นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเจือ          ผู้ช่วยเลขานุการฯ

6.    นางอุดมลักษณ์ อาจศิริ                  ผู้ช่วยเลขานุการฯ

7.    นายไพโรจน์ ศรีคำ                        เหรัญญิก

8.    นางวิไล   น้อยยม                          ฝ่ายวิชาการ

9.    นส.ลักษณ์อนงค์  อินทรีย์            ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

10.  นายเจษฎา   จันทรัตน์                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11.  นส.ผกาทิพย์  บุญชะโด                ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 

กรรมการประสานส่วนภูมิภาค

12.       นส.ขวัญใจ   สังข์จันทร์                ผู้ประสานงานภาคเหนือ

13.       นางกนกพร มูลจรัส                      ผู้ประสานงานภาคกลาง

14.       นายกิตติ  แก้วศรี                           ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคกลาง

15.       นางประภัสสร  ไกรหาญ           ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16.       นายเอกชัย แซ่ตัน                          ผู้ประสานงานภาคใต้

17.       นายบรรจบ  สายรวมญาติ              ผู้ประสานงานภาคตะวันออก

18.       นายศุภกิจ  ลิมปิสวัสดิ์                   ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคตะวันออก

19.       นายวิฑูรย์  นิสสัยดี                  ที่ปรึกษาชมรมรังสีการแพทย์ชุมชน

 

หมายเลขบันทึก: 434361เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2011 17:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 09:21 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

กิจกรรมที่ชมรมกำลังดำเนินการ

ชมรมเปิดตัว FB รับ Add RT ทุกท่านที่สนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตอนนี้ชมรมกำลังวิเคราะห์ภาระงานของทุก รพ.เพื่อทำฐานข้อมูลและเสนอกระทรวงฯขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามภาระงาน

ยื่นหนังสีอเรื่องค่าตอบต่ท่านรองปลัดกระทรวง เมื่อ 12 พค.54

ไม่ทราบว่าใน fb ใช่ชื่ออะไรค่า หรือใช้ในนามชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนค่ะ พอดีเข้าไปหาในfbแล้วไม่เจอค่ะ อยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกิจกรรมต่างๆค่ะ

1 ส่งใบสมัครสมาชิกมาที่ชมรม [email protected]

2 add FB มาที่ kanitta

3 ระบบจะดำเนินการเพิ่มคุณเข้าไปใน ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย

ที่สำคัญส่งใบสมัคร ชื่อจริง นามสกุลจริงคะ

ขอบคุณที่สนใจ

ฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน
http://www.weingsrahosp.com/index.php?mo=5&qid=1100466

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท