สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (อินทรวงศ์ฉันท์ 12)

  ติดต่อ

     พระทรงอุดมพิทย์    วรวิชญ์วิเศษวิศาล
สาขาประวัติชาญ        อนุศาสน์ทหารนิรันดร์
    บรรดาวิชาศิลป์        พระประพิณดุรียสรรพ์
อีกอักขราบรรณ            ก็กระจ่างพะพร่างพะแพรว
    โสภาจรีย์วัตร        พระวิรัชวิศิษฎ์วิย์แก้ว
ส่องแสงวะวับแวว        สุมนัสพสกนิกร
    การุญพระล้ำค่า        ผรณาระบือกระฉ่อน
ภูผาพนาดร            ผิวะทุกข์จะรุก ณ ใด
    อาทรและร้อนอาสน์    บมิคลาดจะแก้จะไข
ทรงคิดพินิจไกล            จะขจัดสลัดมลาย
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ    อภินันท์ประชาถวาย
เชิดชูมิรู้วาย            จิรนิจสถิตมโนฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 19 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

หมายเลขบันทึก: 43367, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:34:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#อินทรวงศ์ฉันท์#กลอนเฉลิมพระเกียรติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)