เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2549 ผมและคณะจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ได้ไปศึกาดูงานที่สถาบันวิชาการทีโอที ที่จังหวัดนนทบุรี

           เดินขึ้นลงอาคารที่ไปดูงาน (อาคารกาญจณาภิเษก)  เห็นป้ายที่ติดอยู่ทั่วอาคาร เข้าไปห้องน้ำก็ยังมี บางภาพเราอาจเห็นกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว  แต่ก็ขอนำมาฝากชาว Gotoknow.org เผื่อเป็นประโยชน์  ส่วนบรรยากาศการดูงานจะเขียนเล่าในบันทึกต่อๆ ไปนะครับ

  • ป้ายนี้ติดบริเวณประตู  ทางเดิน

  <div style="text-align: center"></div><hr><ul><li>ป้านรณรงค์….ไม่ใช่คิดแต่ต้องทำ</li></ul><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">
 </div><div style="text-align: center"></div><hr><ul><li>สองภาพต่อไปนี้ ติดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ครับ</li></ul><div style="text-align: center"></div>  <div style="text-align: center"></div><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>