กองทุนสุขภาพชุมชน

สปสช.ได้ชักชวนให้องค์กรชุมชนเข้าร่วมเป็นเจ้าของกองทุนสุขภาพชุมชนด้วย โดยร่วมสมทบเงินกองทุน ก็จะได้เจ้าภาพ3ฝ่ายคืออปท. ชุมชนและสปสช.

ตอนไปลำปาง ทำให้ผมทราบเรื่องกองทุนสุขภาพชุมชนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ที่เริ่มไปแล้ว600ตำบล
และปีงบประมาณ49นี้จะรับอีกไม่อั้น
หลักการคือรัฐบาลนำแนวคิดช่วยเหลือประชาชนแบบเหมาจ่ายรายคนมาใช้ ด้วยนโยบาย 30 บาท คิดรวมตกคนละ1,000กว่าบาท โดยให้สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล และสถานีอนามัยเป็นผู้รับประกัน(เปรียบเทียบกับธุรกิจประกัน)
งบทั้งหมดนี้ใช้ทั้งส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพครบทุกเรื่อง       ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพนั้น สปสช.มีแนวคิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงคิดผูกงบเข้ากับอปท. เพราะอปท.ก็มีภารกิจนี้เป็นภาคบังคับอยู่แล้ว
โดยสปสช.ได้ทำข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนขึ้น
แนวทางคือ สปสช.จะตัดแบ่งเงินงบประมาณจำนวน37.50บาทจากงบรวม1,000กว่าบาทต่อคนโดยอบต.หรือเทศบาลจัดสรรงบโดยสัดส่วนตามฐานะเช่น50% 20% 10%สมทบกองทุนสุขภาพในเขตบริการของตน
ให้มีคณะกรรมการร่วมจากอปท.และสปสช.(จนท.อนามัย)ร่วมกันรับผิดชอบโดยทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพขึ้นในชุมชน
สปสช.ได้ชักชวนให้องค์กรชุมชนเข้าร่วมเป็นเจ้าของกองทุนสุขภาพชุมชนด้วย โดยร่วมสมทบเงินกองทุน ก็จะได้เจ้าภาพ3ฝ่ายคืออปท. ชุมชนและสปสช.
โดยที่แนวทางดังกล่าวดูจะสอดรับกับการดำเนินงานของกลุ่มสวัสดิการวันละ1บาท ซึ่งมีแนวคิดเกื้อกูลคนในชุมชนในเรื่องสุขภาพเกิด แก่ เจ็บ ตายครบวงจรชีวิต
ดังนั้น ถ้าจัดสรรงบบางส่วนมาสมทบ ก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพโดยตรง เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้ง3ฝ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สปสช.#กองทุนสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 43280, เขียน: 08 Aug 2006 @ 09:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)