คำประกาศแห่งความงดงาม

ใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้ชีวิต ใช้ความรักในเพื่อนมนุษย์เป็นพลังขับเคลื่อนการทำงาน

การเกิดขึ้น งอกงาม และเสื่อมสลาย เป็นธรรมดาของสรรพสิ่งในโลก  ชีวิตของผู้คนก็ต้องผ่านธรรมชาติธรรมดาของความเสื่อมสลายและการเจ็บไข้ได้ป่วย  จึงนำมาสู่การก่อกำเนิดของวิชาชีพที่มุ่งบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดขึน วิชาชีพที่ต้องผสมผสานเทคโนโลยีและจิตใจในการทำงาน  วิชาชีพที่ต้องรองรับความทุกข์โศก และอาจใช้ความทุกข์โศกเป็นโอกาสและพลังในการพัฒนาตนเอง  รวมไปถึงการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ การทำงานในขอบเขตและสิ่งแวดล้อมที่ขยายตัวกว้างขึ้น

ณ ประชาคมแห่งนี้ เป็นที่รวมของผู้ที่สัมผัสกับชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้ชีวิต ใช้ความรักในเพื่อนมนุษย์เป็นพลังขับเคลื่อนการทำงาน แม้จะมีข้อจำกัด มีอุปสรรค มีคลื่นลม ถาโถมเข้าใส่บ้างเป็นบางครั้งบางคราว

พวกเราก็ยังหาญกล้า เดินหน้าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ท่ามกลางความไม่เข้าใจ ความไม่แน่นอน ความขาดแคลน และภาระงานที่เพิ่มขึ้น

ในความยากลำบากเหล่านั้น เกิดบทเรียนต่างๆ มากมายให้เราได้เรียนรู้ ทั้งบทเรียนจากความสำเร็จ บทเรียนจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาด  เราทบทวนแล้วทบทวนอีก ด้วยมุ่งหวังที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาอีก มุ่งหวังและมุ่งมั่นที่จะพลิกอุปสรรคในการทำงานมาสู่ความสำเร็จ ด้วยพลังของอุดมการณ์แห่งชีวิตและวิชาชีพ

เกิดความงดงามในระบบบริการสุขภาพของเรามากมาย หลากหลาย บังเกิดขึ้นที่โน่น ที่นี่ กระจายทั่วพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งในดินแดนห่างไกลและในเมืองใหญ่ เป็นความงดงามและความสำเร็จอันเกิดจากวิธีคิดที่สร้างสรรค์ มีใจรัก มีความเพียร ค่อยๆ เรียนรู้ความจริงของชีวิต เรียนรู้ที่จะวางบทบาทของตนตามธรรมชาติ ทำให้ชีวิตการทำงานเป็นชีวิตที่สร้างสรรค์ นอกเหนือจากจะเกิดประโยชน์สุขต่อเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังทำให้ผู้ทำงานเองมีชีวิตที่ดีงาม มีความสงบ และมีความสุขอยู่ภายในตัวเองอย่างแท้จริง

เป็นความงามของสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา ทั้งสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งจนเกินจริง ผสานกับความงามจากภายในของผู้ให้บริการที่เปี่ยมไปด้วย ความรัก ความเมตตา และเข้าใจชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างถ่องแท้ หรือความงามจากการพัฒนาระบบบริการที่เอื้อต่อผุ้ป่วยที่อยู่ห่างไกล ด้วยใจอันกรุณา

เป็นความงามของผู้ที่อุทิศตนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วยการกระทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเพื่อนผู้ร่วมงานให้มีความสุข  มีความหวัง หล่อเลี้ยงจิตใจของผู้ป่วยด้วยเจตนาที่ดี มีความปราถนาให้คนอื่นได้พ้นจากความทุกข์

และเป็นความงามของผู้ที่อุทิศตนเองในการเยียวยาผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยจิตใจที่พร้อมแล้วในการเสียสละเพื่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเข้าถึง ความจริงคือธรรมชาติ ความไม่แน่นอน และทำตัวเป็นผู้มีปัญญาในการ รู้ เข้าใจ ถ่องแท้ ทั้งชีวิตจึงเลือกทำในสิ่งที่ดีงาม  ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

ความดีงามและงดงามเหล่านี้มีมากมายเกินกว่าที่เราจะรับรู้ได้ทั้งหมด  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอยกย่องเชิดชูความดีและความงามทั้งหลายเหล่านี้ ให้แก่ผู้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคน

[คำประกาศในการมอบรางวัลสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment Award), รางวัลผู้หล่อเลี้ยงคุณภาพและแรงบันดาลใจ, รางวัลการดูแลด้วยหัวใจ (Humanized Healthcare Award) ซึ่งมีการมอบในพิธีปิดประชุม HA National Forum ครั้งที่ 12 โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hospital Accreditationความเห็น (3)

khunnann
IP: xxx.77.140.82
เขียนเมื่อ 

ซึ้ง

อาจารย์เขียนมา5ปีแล้วปีเล่า

แต่เนื้อหายังใช่เลยตลอดกาลค่

วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
IP: xxx.47.34.188
เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมยอดคะ

คำสำคัญ (Tags)

#ha forum

หมายเลขบันทึก

431759

เขียน

18 Mar 2011 @ 18:32
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 6, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก