ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกษตรพึ่งตนเอง

บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่น

   -คุณพ่อชาลี ปัดนา อายุ 78 ปี ประธานโรงสีชุมชนเครือข่ายคนปลูกข้าวลุ่มแม่น้ำโขง

   -พ่อสมาน   รองประธานโรงสีชุมชนเครือข่ายคนปลูกข้าวลุ่มแม่น้ำโขง

   -อาจารย์ทองสวน โสดาภักดิ์ ครูผู้ยึดวิถีชีวิตตามแนวพุทธ ในฐานะที่ปรึกษาของเครือข่ายคนปลูกข้าวลุ่มแม่น้ำโขง แห่งบ้านเหมือดแอ่ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เครือข่ายคนปลูกข้าวก่อกำเนิดมาจากองค์กรสตรีเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในอำเภอเขมราฐ สุดชายแดนสยาม ติดชายฝั่งลุ่มแม่น้ำโขง ชื่อกลุ่มสตรีเหมือดแอ่ซึ่งมีแนวคิดแนวทางในการทำงานร่วมกัน ทำกิจกรรมกลุ่ม ขยันศึกษาหาความรู้ สร้างแผนพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น จนสามารถพึ่งตนเองได้ ตามพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ในปี 2542 อ.ทองสวน โสดาภักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวคิดในการพึ่งตนเองและยึดวิถีชีวิตแบบชาวพุทธและใช้ชีวิตแบบไทยๆ ได้นำเอาแนวคิดมาแลกเปลี่ยนกับคนปลูกข้าว หมู่บ้านละ 5 คน เพื่อหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรพึ่งตนเองขึ้น หลังจากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีคิดของคนในกลุ่มและบวกกับแนวคิดขององค์กรสตรี จุดประกายให้มีการจัดสัมมนาขึ้นหลายครั้ง และนำไปสู่การก่อตั้งเครือข่ายคนปลูกข้าวลุ่มแม่น้ำโขงขึ้นในปี 2542 โดยกิจกรรมหลักที่ร่วมกันทำในปัจจุบัน ก็คือ การลงแขกทำนาตุ้มโฮม บุญสู่ขวัญกุ้มข้าวใหญ่ บุญคูณลาน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปั๊มน้ำมันชุมชน ร้านค้าชุมชน การออมทรัพย์พึ่งตนเอง วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ประชาชน รวมทั้งจัดตั้งโรงสีชุมชนของเครือข่ายขึ้นมา ปัจจุบันทางเครือข่ายมีสมาชิกทั้งผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้บริโภคอยู่ร่วมกันหลายร้อยคน และเปิดรับสมาชิกตลอด เพื่อมาร่วมกระบวนการเรียนรู้สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสัมพันธ์ และคืนความเป็นไทให้คนปลูกข้าว สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มแม่นำโขงมีผลิตภัณฑ์สินค้าส่งออกของสหกรณ์ (สินค้า otop ) ข้าวขาวบรรจุถุง ข้าวกล้องบรรจุถุง เป็นความภูมิใจของท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสังคมศึกษาโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป.อบ.2ความเห็น (2)

decha
IP: xxx.228.194.31
เขียนเมื่อ 

ดีครับอาจารย์ ร่วมด้วยช่วยกัน

ผมไม่เคยไปเขมราฐเลยครับ

  • สวัสดีครับ คุณครูพีรยา
  • ยินดีที่ได้รู้จักครับผม
  • ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเรื่องที่อยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
  • ดี และมีคุณค่า ต่อเรา ทั้งด้านจิตใจ และความรู้