สพฐ.เปิดรับฟังความเห็นครู ก่อนยุบ600โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนจะถูกยุบรวม

สพฐ.เปิดรับฟังความเห็นครู ก่อนยุบ600โรงเรียนขนาดเล็ก

รองเลขาสพฐ.เผยมีโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 600 แห่ง อาจถูกยุบทิ้ง เหตุขาดครู นักเรียนน้อย อีกกว่า1.2 หมื่นแห่ง นักเรียนต่ำกว่า120คนจะถูกยุบรวม พร้อมนำความเห็นจากทุกภาคเข้าที่ประชุม สพฐ.อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบให้เหมาะสมก่อนบังคับใช้

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับ ร่างระเบียบและร่างประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบรวม ยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...และร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ...ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของภาคอีสาน เข้ารับฟังกว่า 200 คน 

นายชินภัทร ภูมิรัตน รองเลขาธิการ สพฐ. เปิดเผยว่า ในประเทศไทยมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด 32,340 โรงเรียน โดยการจัดการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี คือตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น สพฐ.ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ดำเนินการ แต่ยังร่วมกับภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่

เด็กทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับคือ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องได้เรียนหนังสือ โดยตั้งเป้าตัวเลขเด็กเรียนในภาคบังคับม.ต้นและเข้าเรียนม.ปลายให้สูงขึ้น 100% ในปี 2551 นี้

สำหรับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนั้นพบว่า ขณะนี้มีตัวเลขโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีเด็กนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ทั่วประเทศอยู่ทั้งหมด 12,289 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่คาดว่าจะถูกยกเลิกประมาณ 600 แห่ง ที่มีเด็กเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่มีครู ขาดงบประมาณ อาคารเรียนชำรุด และอื่นๆ

"การจะยุบหรือไม่ยุบโรงเรียนนั้น จะต้องคำนึงถึงโอกาสของผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่คุณภาพและประสิทธิภาพก็จะต้องพิจารณาเช่นกัน และต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจของท้องถิ่น และชุมชนด้วย ไม่อยากจะให้ระเบียบมาเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา แต่อยากจะเอื้ออำนวยให้เด็กทุคนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ จึงอยากจะมาจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อรับฟังว่า ร่างระเบียบฯและร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับนั้นเหมาะสมหรือไม่ หรือควรจะปรับปรุงอย่างไร" นายชินภัทร กล่าว 3

โดยความคิดเห็นทั้งหมด ที่มีการนำเสนอจากทั่วทุกภูมิภาค จะมีการนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้ง เพื่อแก้ไขปรับปรุงร่าง และประกาศทั้ง 2 ใหม่ เพื่อให้เหมาะสม ก่อนจะมีการนำไปใช้ต่อไป

ข่าวโดย : สพฐ.
5 กรกฎาคม 2549 16:31 น.


แสดงความคิดเห็น

เห็นด้วยในการยุบรวม เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน การเรียนการสอน และเพื่อให้ได้รับความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา แต่ต้องมีแผนรองรับ และต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ ในการจะยุบโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง

๑.       ที่ตั้ง ชุมชน  ความห่างไกลจากที่เรียนใหม่

๒.     มองอัตรากำลังของครูที่มีอยู่ ในเรื่องตำแหน่งการโยกย้าย

๓.     เมื่อยุบแล้วเรื่องการเดินทาง สถานที่เรียนใหม่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการยุบรวมก็เห็นด้วยในหลักการ แต่ถ้าไม่มีแผนรองรับที่ดี สิ่งที่ทำลงไปจะมีประโยชน์อะไร เท่ากับสร้างปัญหาเดิมๆ ให้เกิดขึ้น

(แสดงความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด ใครคิดเห็นยังไงช่วยออกความคิดเห็นด้วยครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์วิจารณ์

คำสำคัญ (Tags)#วิเคราะห์วิจารณ์

หมายเลขบันทึก: 43125, เขียน: 07 Aug 2006 @ 14:25 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 16:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ครูโรงเรียนเล็ก
IP: xxx.93.171.176
เขียนเมื่อ 

ได้อย่างเสียอย่างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน