การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2554 ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ / ข้อคิดและกำลังใจ

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัฒนธรรมเปรียบเสมือน เมฆที่ลอยอยู่บนฟ้า ทำอย่างไรที่จะจับสิ่งที่ดีงามมาปลูกฝังให้เยาวชน เอเอฟเอสมีอุดมการณ์ในการสร้างความรัก-ความสามัคคี อาจจะสร้างได้ไม่ทั่วถึงแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย จึงขอให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติฯเป็นสำคัญ และมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ        (เอเอฟเอสประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครให้ไปศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม     เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครจากทั่วประเทศจำนวน  2 หมื่นกว่าคน

            
 
  

 
               โครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นั้นเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่เอเอฟเอสประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ ซึ่งอาสาสมัครส่วนใหญ่อยู่ในวงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ   การพัฒนาอาสาสมัครจึงนับว่าเป็นการช่วยประเทศไทย พัฒนาด้านการศึกษา โดยเริ่มต้นพัฒนาครูผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นต้นทางของการพัฒนาเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารฯ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญของการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาองค์กร ได้ไปศึกษาดูงานฯลฯ


  

                                         กลุ่มไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ประเทศสาธารณลัตเวีย

โครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำปี 2554/1 ครั้งนี้กำหนดไว้ 3 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐเม็กซิโก จำนวน 8 คน  ประเทศสาธารณรัฐลัตเวียจำนวน 12 คน และประเทศสาธารณรัฐฮังการี จำนวน 8 คน  


  
            
                                         กลุ่มไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
     
 
   
     
                                        กลุ่มไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ประเทศสาธารณฮังการี


         วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศครั้งนี้คือ
            1. รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ
            2. สร้างความมั่นใจในการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการฯ
            3. ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวในฐานะฑูตวัฒนธรรม
            4. ชี้แจงข้อควรปฏิบัติในการลาไปต่างประเทศและการขอวีซ่า


             อดีต ผอ. ประจวบ  ชำนิประศาสน์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ขอสรุปความสำคัญดังนี้

    
 


                   แสดงความยินดีกับอาสาสมัครที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ        เหล่าอาสาสมัครจำนวนมากมีความตั้งใจทำงานและช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดี  บางคนอาจจะยังไม่เคยได้รับทุน อาจเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ แต่ขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติต่อไป เพราะบางครั้งเอเอฟเอสประเทศไทยอาจค้นหาไม่ทั่ว  

              " การไปครั้งนี้ต้องปฏิบัติตนเป็น ฑูตวัฒนธรรม ในการสร้างความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง "   ทั้ง 3 ประเทศนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเมือง  ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านวัตถุ  จึงส่งผลกระทบให้ผู้คนแปรเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม   ชาวไทยอยู่อย่างสันติภาพ ด้วยความสงบสุข  มีวัฒนธรรมที่สวยงาม  วัฒนธรรมเปรียบเสมือน เมฆที่ลอยอยู่บนฟ้า ทำอย่างไรที่จะจับสิ่งที่ดีงามมาปลูกฝังให้เยาวชน   เอเอฟเอสมีอุดมการณ์ในการสร้างความรัก-ความสามัคคี อาจจะสร้างได้ไม่ทั่วถึงแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย  จึงขอให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติฯเป็นสำคัญ และมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน "  


 

                                                     Heart 3 ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะHeart 3
 
 สนใจศึกษาโครงการต่างๆ ของเอเอฟเอสประเทศไทย(เชิญคลื๊ก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ไปมาหรือยังครับ
  • เห็นพี่แจ๊วและสมาชิกคนอื่นๆด้วย
  • ดีใจๆๆแทนครับ
เขียนเมื่อ 

Ico48 น้อง ดร.ขจิตจ๊ะ
   
       *** ช่วงนี้เตรียมตัวอยู่จ้ะ ........
                 เม็กซิโก 22 มี.ค.-4 เม.ย 
                 ลัตเวีย 29 มี.ค.-13 เม.ย.  
                 ฮังการี 31 มี.ค.-12 เม.ย.
                 ........  พี่แจ๋วจะไปเม็กซิโกจ้ะ   ส่วนพี่ Pually จะไปลัตเวีย...วุ่นกับการเคลียร์งาน &เคลียร์คิว.....ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆ นะจ๊ะ ***