Mini English Program
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program โรงเรียนเทพลีลา

ประกาศแจ้งกำหนดการสอบ สอบสัมภาษณ์ MEP Tepleela


 

 

ประกาศล่าสุด  โรงเรียนเทพลีลา

 ขอแจ้งกำหนดการสอบและรายงานตัว

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  ดังนี้

วันเสาร์ที่26 กุมภาพันธ์ 2554      

  (9.00-12.00)       สอบปรนัย (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ)

(13.00-16.30)       สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์นักเรียน  

            - ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ

            - ความถนัดทั่วไป (ถ้ามีแฟ้มสะสมงาน Portfolio กรุณานำมาด้วย)

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (ภาษาไทย)

             - ความพร้อมในการสนับสนุนการเรียน MEP

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554        

            (9.00-12.00)       ประกาศผลและรายงานตัว

เกณฑ์การสอบคัดเลือก

1. ผู้เข้าสอบต้องมีผลคะแนนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

2. ผู้เข้าสอบต้องมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

3. ผู้ที่เอกสารการสมัครไม่ครบ กรุณานำมาส่งกรรมการด้วย

(ปพ.1, สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน,รูปถ่าย)      

หมายเหตุ กรุณานำบัตรประจำตัวเข้าสอบมาด้วย

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ

1.  เด็กหญิงลีลาวดี พรมแสง                                       รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240001    
2.  เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงเดชา                                   รหัสประจำตัวผู้สมัคร         05240002 
3. เด็กชายณัฐพล มลิวัลย์                                            รหัสประจำตัวผู้สมัคร         05240003
4. เด็กชายภูเมศ ประชัน                                              รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240004
5. เด็กหญิงพชรพร ปะกิลาพัง                                     รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240005
6. เด็กหญิงเปรมบุญญา บุญญาธนานันต์                     รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240006
7. เด็กชายเดชาธร วาปี                                                รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240007
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยิ่งยง                                        รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240008
9. เด็กหญิงณิชาภัทร มีสิทธิ์ดี                                     รหัสประจำตัวผู้สมัคร           05240009
10. เด็กชายสีหะวี โชคเจริญ                                      รหัสประจำตัวผู้สมัคร           05240010
 11. เด็กหญิงศุทธินี ชาริพาชนะ                                 รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240011
12.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาริพาชนะ                                  รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240012
13.เด็กชายธนิก จัดเกษกรณ์                                    รหัสประจำตัวผู้สมัคร             05240013
14. เด็กหญิงณัฐติกาล ชื่นขำ                                    รหัสประจำตัวผู้สมัคร             05240014
15. เด็กหญิงณัฐติกุล ชื่นขำ                                      รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240015
16.เด็กหญิงวิชญา อุมาบุตร                                       รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240016
17.เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ศิริรัตนประภา                              รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240017
18. เด็กชายสิรภพ คำดี                                              รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240018
19. เด็กหญิงเยาวรีย์ นราธรสวัสดิกุล                          รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240019
20. เด็กชายเนติภูมิ เลิศวรดิลก                                  รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240020
21.เด็กหญิงอัญชลีพร  คำแนน                                  รหัสประจำตัวผู้สมัคร             05240021
22. เด็กชายศุภกร ทองพูน                                        รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240022
23. เด็กชายกิจณพัฒน์ โชติกายวงศ์                        รหัสประจำตัวผู้สมัคร            05240023
24. เด็กหญิงจิดาภา สายเพชร                                   รหัสประจำตัวผู้สมัคร           05240024
25. เด็กหญิงพัชรินทร์ พรเจริญ                                 รหัสประจำตัวผู้สมัคร           05240025
26. เด็กชายสุรวินทร์ หาญกว้าง                                 รหัสประจำตัวผู้สมัคร           05240026
27.เด็กชายปฏิญญา มานะสุบิน                                  รหัสประจำตัวผู้สมัคร           05240027
28. เด็กหญิงอัญญารัตน์ สง่าชาติ                               รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240028
29. เด็กชายคณาพงษ์ บูรณะ                                     รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240029
30. เด็กชายดุลยุตม์ ทับทิมทอง                                  รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240030
31. เด็กหญิงอมิตรา ศุภณีดิช                                     รหัสประจำตัวผู้สมัคร           05240031
32.เด็กหญิงสวรรยา ลิ้มสุวรรณ                                   รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240032
33.เด็กหญิงนิสา ชะนะหาร                                         รหัสประจำตัวผู้สมัคร          05240033
  
 
 
 
หมายเลขบันทึก: 427801เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2011 17:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿219.00 -29.69%
฿350.00 -50.29%
฿159.00 -54.72%
฿99.00 -75.76%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี