โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำพรมเช็ดเท้า

Kruni Nfe ตธ.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พรมเช็ดเท้า

โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำพรมเช็ดเท้า

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2554

ณ กศน.ตำบลคลองพระยาบันลือ

      

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองพระยาบันลือความเห็น (1)

โครงการดีๆครับครู ให้กำลังใจคนทำงานครับ