ทางลูกรัง

 

    
   " ทางที่ ฉันเดิน ไร้คน เดินทาง
มีแต่ ฉันย่าง ก้าวเท้า ย่ำไป
ทั้งทาง ลูกรัง น้ำขัง อยู่ไว้
ทั้งกรวด ทั้งทราย เศษฝุ่น มากมาย..."

   

              ขอบคุณเจ้าของบทเพลง  "ทางลูกรัง" จากเน็ท