พบปะ ยินดี ที่วาริน

ก่อนประชุมสบมท.ที่อุบลราชธานี 15 ก.พ. 2554 ณ โรงเรียนวารินชำราบ(ผอ.พิทยา รักพรหม)
  • 46 ICT หารือแผนงานพัฒนาครั้งต่อไปที่เชียงราย
  • 46ICTภาคอิสาน เตรียมนิเทศ(Symposium) ที่น้ำพองศึกษา 24-25 ก.พ. 2554
  • ยินดีต้อนรับ ผอ.ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในกลุ่ม 46ICT
  • เลี้ยงสังสรรและยินดีผอ.ที่ย้าย

บรรยากาศการประชุม

5 ผอ.ที่ย้ายเข้ามาใหม่ 1. ผอ.รังสรรค์ ศึกรักษา(ภูเรือวิทยา) 2. ผอ.นิคม วารีกิจ (ร่มเกล้า สกลนคร) 3. ผอ.อุทัย ขัติวงษ์ (กาวิละวิทยาลัย) 4. ผอ.ชาญวิทย์ แสงงาม(ทรายมูลวิทยา) 5. ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง(แม่ลาน้อยดรุณสิกข์)

6.ผอ.ประโมทย์ พวงสุวรรณ(หนองหานวิทยา) 7.ผอ.วินัย กรานมูล(ท่าแซะรัชดาภิเษก)

งานสังสรรและยินดีผอ.ที่ย้ายออก เท่าที่มีข้อมูล ณ วันนี้ คือ 1.ผอ.อำนาจ แก้วรักษ์ ย้ายจากสภาราชินี 2 ไป สภาราชินี 2. ผอ.อัธยาสัย โฮมวงศ์ ย้ายจากหนองหานวิทยาไปสตรีราชินูทิศ 3. ผอ.ทินกร นนทการ ย้ายจาก ภูเรือวิทยาไปจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย 4. ผอ.ชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ ย้ายจาก ร่มเกล้า สกลนคร ไป ธาตุนารายณ์ 5. ผอ.วิเชียร ชูเกียรติ ย้ายจาก แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ไปห้องสอนศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 46 ICT Leader Centreความเห็น (0)