อาหาร-ขนม(๑)

อาหาร-ขนม(๑)

        วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้ไปประสานกับอาจารย์มาริษา อันตเสก ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานเกี่ยวกับกิจกรรม Fixit Center ที่มาเปิดร่วมกับ อบต.เกาะเรียน ซึ่งกิจกรรมหลากหลายมาให้บริการ ซึ่งในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กศน.ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี จะมาบันทึกเทปโทรทัศน์   เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ กศน.ดีเด่นระดับภาคกลาง ซึ่งกศน.ตำบลเกาะเรียนได้รับคัดเลือกนั้น ได้รับการชี้แจงจากอาจารย์มาริษาว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษากำลังสอบ และกิจกรรมนั้นจะออกได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้นก็มาร่วมด้วยไม่ได้และแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลเกาะเรียนที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

       หลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วได้เข้าไปดูกลุ่มอาหาร-ขนม ที่อาคารเอนกประสงค์ SML หมู่ ๕ ตำบลเกาะเรียนมีผู้เรียนสนใจมาเรียนกันมาก วันนี้อาจารย์ผู้สอนได้สอนให้ผู้เรียนทำน้ำเต้าหู้-ปลาตั้งโก๋ และได้สอบถามความสนใจของประชาชนกลุ่มนี้ว่าต้องการจะเรียนอะไรต่อไหม ซึ่งได้รับคำตอบว่าอยากเรียนดัดผม - เสริมสวย เลยประสานกับพี่เนาวรัตน์  วสุรัตน์ ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ให้หากลุ่มให้ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลเกาะเรียนความเห็น (0)