วันแห่งความรักชาวพุทธ

ดั่งบัวบานรวมกลุ่มเหนือธารฉ่ำ

                         

                                                     

                     มาฆบูชา  

         จันทร์กระจ่างแจ่มจ้าฟ้าคืนเพ็ญ

   แสงธรรมเด่นโลกสวยด้วยหรรษา

    ส่องใจคนใสสว่างสร้างเมตตา

     มาฆบูชาน้อมเศียรนึกระลึกธรรม

          อรหันต์พันสองร้อยร่วมประชุม

 ดั่งบัวบานรวมกลุ่มเหนือธารฉ่ำ

 องค์พระสัมมาดำรัสตรัสสั่งคำ

สอนพระธรรมหัวใจแท้ดับทุกข์ลง

          โอวาทปาฏิโมกข์พ้นโศกเศร้า

  งดทำบาปมืดเมารักโลภหลง

 มุ่งความดีแน่วคิดจิตมั่นคง

 เจตน์จำนงยกใจให้ใฝ่ดี

            หมั่นฝึกใจใสสะอาดสิ้นขลาดเขลา

  ดึงจิตเราจากนิวรณ์ถอนทุกข์หนี

   ดุจแก้วใสสาดส่องปฐพี

  โลกสุขศรีแสงธรรมส่องนำทาง ฯ

                                                                                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาลิขิตความเห็น (0)