ความเป็นครู

ความเป็นครู

เรามารุ้ความหมายของคำว่าครูกันนะครับ ได้ไปเจอความหมายของคำว่า TEACHER ในภาษาอังกฤษมาให้รู้จัก เผื่อเราจะได้นำไปใช้และรู้คุณค่าของความเป็นครู มอบแด่คุณครูผู้มีหัวใจของความเป็นครู

1. T=Teach (การสอน)

2. E=Example (การเป็นตัวอย่าง)

3. A=Ability (มีความสามารถ)

4. C=Characteristic (มีคุณสมบัติของความเป้นครู)

5. H=Health (การมีสุขภาพดี)

6. E=Enthusiasm (มีความกกระตือรือร้น)

7. R=Responsibility (มีความรับผิดชอบ)

ครู คือ บุคคลที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษา เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียน ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ คือครูที่มีความเป็นครู

หวังว่าคุณครูทุกท่านคงจะมีวิญาณของความเป็นครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนัธทวัฒน์ความเห็น (0)