กาลครั้งหนึ่งมีผู้กล่าวไว้ว่า

ปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำ ปลาเกิดในน้ำมีชีวิตอยู่ในน้ำและตายในน้ำ

เต่าเป็นสัตว์ 2 โลก มันรู้ทั้งบนบกและในน้ำ

เวลาเต่ามันขึ้นมาบนบกมันเห็นภูเขา เห็นนก มองเห็นป่าไม้ และพอมันวิ่งกลับไปในน้ำ เล่าเรื่องต่าง ๆ ที่พบที่เจอบนบกให้ปลาฟัง

ปลากลับบอกว่าเต่านี้เป็น "บ้า" ไปแล้ว


เพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตแต่กลับไม่รู้ชีวิต

"เกิดมาตั้งนานยังกินไม่เป็น"

"เกิดมาตั้งนานยังอยู่ไม่เป็น"

"เกิดมาตั้งนานยังพูดยังคุยไม่เป็น"

ถ้าไม่รู้ต้องศึกษาให้รู้ ศึกษาให้เข้าใจ และปฏิบัติให้ได้ เพื่อที่จะหยุดทำร้ายตนเอง


"คนที่ไม่มีความรู้เรื่องชีวิต ชีวิตจะกัดเจ้าของคือทำร้ายตัวเอง"

(ท่านพุทธธาตภิกขุ)