JJ2011V01_44 Micro_UKM ร่วมกู่สร้างสรรค์ ที่บ้านนารีสอร์ท นครนายก KM3U (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Micro_UKM หรือ KM3U ร่วมกู่สร้างสรรค์

 ภาพบรรยากาศ ก่อนจัด KM3U หรือ Micro_UKM เป็นการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่าง สามสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ หลังจากได้เรียนรู้ ที่จะใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ มาเติมเต็ม  (คลิก)

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ครอบคลุม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนอย่างไรเด็กจึงจะเข้าใจ การวิจัย และ การจัดทำเอกสารประเมินตนเอง เมื่อ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

 วันนี้ทีมงานชุดเดิม เสริมด้วย Successor รุ่นใหม่ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มเติม

 นำเอกสาร BAR สำหรับชุดที่เคยเข้าครั้งแรก มาฝาก ครับ (คลิก)

 วิทยากรทีมเดิมครับ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธาน อนุ กก IQA ของ สกอ  และ  JJ

 ภาพ ข้างบน ทีมงาน ของ อ.เอก มาเตรียมงานเมื่อคืนนี้ครับ

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)