การพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.ตำบล เป็นเรื่องสำคัญ


กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ราคาถูก แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

          กศน.ตำบล เป็น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ตั้งอยู่ในชุมชน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จัดให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ. ๒๕๕๓

          ข้อ 7 ให้แหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบลหรือแขวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้   

(1)ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(2)ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

(3)ดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(4)ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5)จัดบริการศูนย์ติวเข้มเติมเต็มความรู้

(6)จัดบริการการเรียนรู้โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

(7)จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

(8)จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองด้วยวิถีประชาธิปไตย

(9)ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

(10)เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และ ศาสนสถานอื่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

(11)ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(12)ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยจัดให้มีอาสาสมัคร กศน. ห้าสิบหลังคาเรือนต่อหนึ่งคน

(13)กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

          และข้อ ๑๓ แหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบลหรือแขวง ต้องมีอาคาร สถานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับชุมชน

          และข้อ ๑๔  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบลหรือแขวง จัดให้มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

          จากบทบาทหน้าที่ภารกิจของ กศน.ตำบลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนข้อกำหนดในการเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

          โดยเฉพาะ กศน.ตำบล ต้องมีห้องสมุดชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านและมีศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต "บ้านหลังเรียน"ฯลฯ และในขณะนี้ก็มีงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร ตลอดจนการจัดซื้อสื่อวัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆก็ตาม แต่ก็คงยังไม่เพียงพอต่อจำนวนตำบลและกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในชุมชนท้องถิ่น  ดังนั้นจึงเป็นภาระของคน กศน.อย่างเรา(ผู้บริหารอำเภอและครู กศน.ตำบล) รวมทั้งคนในชุมชน(การมีส่วนร่วมของชุมชน)และภาคีเครือข่าย ต้องร่วมกันคิดและร่วมกันทำให้ กศน.ตำบล มีอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสและให้บริการการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี ตอบสนองอันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตของประชาชนในที่สุด

          ขอขอบคุณ ครู กศน.ตำบล ครูของชุมชน ที่มีใจไม่หยุดนิ่ง และแสวงหาแนวทางพัฒนา กศน.ตำบล อย่างไม่หยุดยั้ง แม้ว่างบประมาณและจำนวนคนที่ยังไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย แต่เพื่อชุมชนของเรา จึงต้องสู้และทำงานต่อไปให้ดีที่สุด

          ( กศน.ตำบล ไม่ใช่มีแค่เพียงป้ายเท่านั้น เรายังมีบริการและกิจกรรมดีๆอีกมาก..ใครมีอาคารเก่า..มีพื้นที่.เอามายกให้ กศน.ปรับปรุงนะครับ)

 

หมายเลขบันทึก: 422912เขียนเมื่อ 28 มกราคม 2011 07:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 14:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

          กศน.อำเภอมัญจาคีรี ขอขอบคุณ...

นายอำเภอมัญจาคีรี อนุญาตให้ใช้อาคารสองชั้น ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ ICT

นายก อบต.หนองแปน ยกหอประชุมเก่าให้เป็น กศน.ตำบลหนองแปน

นายก อบต.ท่าศาลา ยกห้องประชุม ให้เป็น กศน.ตำบลท่าศาลา

ชาวบ้านกอก ยกห้องให้อีกหนึ่งห้อง จนเต็มอาคาร ให้ กศน.ตำบลหนองแปน

ชาวบ้านคำแคนใต้ ยกห้องประชุมให้ เป็น กศน.ตำบลคำแคน

(เฉพาะช่วงที่ผมมาอยู่มัญจาคีรีครับ ..ขาดตกบกพร่องพี่น้องครู กศน.ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ)

 

ถึงอาคารจะเก่า ค่อย ๆ ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ก็คงจะดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แน่นอนคะ

ก็ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายของกศน.มัญจาคีรีค่ะ ที่ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์ในทุกๆด้านค่ะ สุดท้ายคนที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือคนในชุมชนของเราเองค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ผอ.สู้ๆค่ะ 

และนี่ก็เป็นผลงานที่ผอ.สุรินทร์ทำไว้ค่ะ  ผลผลิตกำลังออกดอกออกผลค่ะ  ตอนนี้ประชาชนได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ค้นคว้าหาความรู้  โดยเฉพาะเด็กๆเป็นโชคดีของเขามากที่อยู่ในท้องถิ่นนี้  และผู้ที่เติมเต็มต่อไปคือผอ.สมชายค่ะ  ชาวบ้านโชคดีค่ะที่มีข้าราชการที่มีความสามารถและทำให้บ้านเมืองพัฒนา  ทั้ง  2  ท่านค่ะขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท