การค้นหารูปภาพเช่นภาพดารา

ให้ใช้เครื่องหมาย+นำหน้าชื่อเช่น จะค้นหารูป David Beckham ก็ให้พิมพ์ +David Beckham เป็นต้น