ในสมัยก่อนมนุษย์เราไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้เนื่องจากการพัฒนาทางความคิดของมนุษย์  จึงทำให้มนุษย์เราอยู่อย่างสบายทำอะไรเองไม่เป็น

            ปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็มีประโยชน์แตกต่างกันไป    และเป็นเครื่องทุ่นแรงให้มนุษย์อีกด้วยซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่รู้จะพัฒนาได้ถึงขนาดไหน   บางทีอาจช่วยงานได้ทุกอย่างจนมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองได้

            อนาคตโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่มีใครรู้   เทคโนโลยีต่างๆจะก้าวหน้าขนาดไหน   และมนุษย์จะสบายมากน้อยแค่ไหนกับ เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า   แต่เราไม่ควรพึ่งพามันมาก  เราควรรู้จักพึ่งพาตัวเองก่อน