กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน ศูนย์การเรียนวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

กศน.ในวัด

ในวันที่  15  มกราคม  2554  ได้จัดให้มีการสอนเสริมปรับพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ให้แก่ พระภิกษุและสามเณร ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการสอนเสริม จะทำการสอนจำนวน  6  ครั้ง จำนวน  12  ชั่วโมง โดยการสอนเสริมปรับพื้นฐานจะเริ่มการสอนเวลา  09.00 - 11.00 น.

 

ภาพบรรยากาศการสอนปรับพื้นฐาน เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลสวนพริก ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาทักทายค่ะ

พยายามเข้านะค่ะ