เวทีนี้ของครู..ผู้มีแต่คำว่าให้ "ครูบูชาครู"

วันครูแห่งชาติปี ๕๔

๑๔  มกราคม ๒๕๕๔  เวทีนี้ของครู... ผู้มีแต่ให้  

"เทิดพระเกียรติทั่วหล้า  บูชาครูของแผ่นดิน  ภูมินทร์ภูมิพล"

ทรงสั่งสอนจริยธรรมไทยนำใช้            สอนแก้ไขดินแล้งปรุงแต่งฝน

สอนปลูกพืชเหมาะถิ่นสิ้นความจน        เมื่อน้ำล้นสอนก่อสร้างอย่างแก้มลิง

สอนภูมิศาสตร์ปราดเปรื่องเรื่องแผนที่   สอนไอซีที สื่อสารเชี่ยวชาญยิ่ง

สอนเศรษฐศาสตร์เรียนรู้สู่ความจริง      สอนพึ่งพิงคิดคำนวณควรเพียงพอ

สอนคีตกวีชี้เน้นเด่นคุณค่า                  สอนภาษาเขียนอ่านไทยสานต่อ

สอนทุกศาสตร์ปราชญ์ไผทไม่ย่อท้อ     เทิดนามพ่อ "ครูของแผ่นดิน" แห่งถิ่นไทย

   วันนี้คณะครู กศน.มัญจาคีรี ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติปี ๕๔ ณ ศูนย์ ICT บ้านหลังเรียน กศน.มัญจาคีรี กิจกรรมที่เราจัดนั้นเป็นการจัด "ครูบูชาครู" โดยเราได้เชิญครูชาวบ้าน ผู้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และสอนสั่งวิชาชีวิตให้กับนักศึกษาและครู (กัลยาณมิตรที่ดีของเรา) มาให้คณะครู และนักศึกษา บูชาเพราะท่านเป็นผู้เสียสละอันแท้จริงไม่นึกถึงแม้สิ่งตอบแทน 

     กิจกรรมที่เราจัดบูชาครู แล้วพรุ่งนี้จะนำมาบันทึก...ติดตามอ่านต่อไปนะค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กุดเค้าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ ขอเป็นหนึ่งแรงใหม่ในการช่วยในครั้งนี้ "ครูบูชาครู"