อนุทินล่าสุด


กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำในสิ่งที่ตนเองรักอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนานเกือบ 5 ปี จะด้วยเหตุใดๆ ก็ไร้ซึ่งความหมาย หากเราหยุดเพราะคนอื่น คงไม่สายเกินไปนะ(บอกกับตัวเอง) เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาและแสวงหาความรู้มากมายในที่แห่งนี้อีกครั้งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

บุคลากร กศน.มัญจาคีรีทุกท่านคะ อังคารที่ ๑ ก.พ. ๕๔ หรือพรุ่งนี้ประชุมสัญจร ณ กศน.สวนหม่อนนะคะ... แล้วพบกันค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

ทำงานทั้งวันร่วมกับชาวบ้าน ณ วัดสระทอง  บ้านบัว แล้วพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่งดียิ่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

๒๙ ม.ค.๕๔ วันนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลกุดเค้าความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

๒๒-๒๓ ม.ค. ๕๔ คณะครู กศน.มัญจาคีรี นักศึกษาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. ๓ ดี ณ กศน.ตำบลขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี ๕๔ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

บุคลากร กศน.มัญจาคีรี ช่วยกันจัดเตรียมงาน "วันพ่อครูแม่ครู" และเทศกาลของดีเมืองมัญจาคีรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ กศน.มัญจาคีรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

๑๒ ม.ค.๕๔ อบรม พรก.ใหม่ ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเทล์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

วันนี้ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอมัญจาคีรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

ช่วงพักเที่ยงแวะชมกล้วยไม้ช้างกระบาน..บานแล้วค่ะ เชิญเที่ยวชม ณ วัดป่ามัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

อรุณสวัสกับเช้าวันใหม่ที่สดใส วันนี้สำรวจเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ วัดดูน ต.นางาม "ตามรอยหลวงปู่ผาง" แล้วนำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

๒๘ ธ.ค. ๕๓ ประชุมสัญจรปรึกษารับฟังและแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ กศน.ตำบลสวนหม่อนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหม...เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ และพึ่งได้รับการประสานงานเดี๋ยวนี้ จะสามารถทิ้งงานที่ทำอยู่แล้วเดินทางไปหาคุณ...ทุก ๆ งานสำคัญเท่ากันหมด แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติและระบบการทำงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

๒๖ ธ.ค. ๕๓ สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

นักศึกษาเรียนรู้ learners และอาสาให้บริการ ที่ กศน.ตำบลกุดเค้าความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

เก่งไม่กลัว กลัวขยัน...ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ กศน.ทุกคน ทั้งเรื่องงานการสำรวจข้อมูลรายบุคคล และเรื่องการสอบพนักงานราชการ สาธุ...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

ยังคงกรอกข้อมูลรายบุคคล นอกเวลาราชการจริง ๆ แต่ทำงานราชการนะค่ะ สู้..สู้ ค่ะทุกคนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

วันแรกของการกรอกข้อมูลรายบุคคล และจัดทำรายชื่อคณะกรรมการ ศรช.ส่ง กศน.ขอนแก่น หนึ่งภารกิจการนำคอมพิวเตอร์ลงสู่ ศรช.หมู่บ้าน และกิจกรรม "เยาวชนพบกันหลังเรียน"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

๑๖ ธ.ค.๕๓ นักศึกษาและบุคลากร กศน.มัญจาคีรี มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากร ที่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ น้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ....(และเป็นวันที่ ๓ ของการสมัครสอบพนักงานราชการค่ะ)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

อรุณสวัสกับเช้าที่สดใส...ภารกิจต่างๆ ช่างมากมายเหลือเกิน แต่กิจกรรมทุกอย่างก็ต้องเดินต่อไปตามหน้าที่(โดยการแบ่งงานกันทำค่ะ..เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถเดินคนเดียวได้)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

๑๔ ธ.ค. ๕๓ วันแรกแห่งการสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล บรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วย ครู ศรช. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

ลงพื้นที่บ้านโจด หมู่ ๗ สำรวจข้อมูลรายบุคคล แต่ กศน.ตำบลกุดเค้า ก็ยังเปิดให้บริการ internet โดยมีนักศึกษาคอยให้บริการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

ปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลกุดเค้า และรับรายงานการสำรวจข้อมูลรายบุคคล พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน เรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยของ กศน.ตำบลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

ติดตามลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรายบุคคล บ้านหนองขาม หมู่ ๑๑  ต.กุดเค้าความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กศน.ตำบลกุดเค้า
เขียนเมื่อ

การทำงานวันนี้...๘ ชั่วโมงช่างสั้นอะไรอย่างนี้ แต่งานช่างมากมายเหลือเกิน อะไรที่เคยซ้ำๆ ก็ยังคงซ้ำๆ คนเดิมๆ ก็ยังคงเดิมๆ(อีกนานกว่าจะได้กลับบ้าน...อยากกลับบ้านเหมือนคนอื่นจัง)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท