12 มกราคม 2554 สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการ พัฒนาบุคลากร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

อบรม

              สำนักงาน  กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมพนักงานราชการ จำนวน 359 คน พนักงานราชการสายพันธ์ใหม่  ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  ห้องภูพาน  รอคำสั่งบรรจุจากกรม...อยู่คงไม่นานก็คลอดออกมา...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไป กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)