มีโอกาสดีที่ได้พบปะกับรุ่นน้องที่เป็นครูระดับประถมศึกษาคนหนึ่ง กำลังทานส้มตำที่ตลาดโต้รุ่ง เลยได้รับการชักชวนให้ร่วมวงด้วย จึงเป็นที่มาของการเสวนาจาน

ส้มตำในตอนนี้ครับ

ครู -  " เวลาที่สอนหนังสือที่มีเนื้อหาวิชามากๆ ซึ่งจะสอนไม่ทันบ่อยๆ เลยใช้วิธีให้นักเรียนไปอ่านหนังสือมาก่อน แล้วถาม ตอบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนขวน

ขวาย กระตือรือร้นอ่านหนังสือ นักเรียนขยันมากๆ ตอนนี้สอนวิชาที่มีเนื้อหาเยอะๆได้อย่างสบาย แต่ก็มีครูอีกคนบ่นให้อีกว่าเราสอนไม่ดี"

นายบอน - "ถ้าจะสอนแบบอธิบายเนื้อหาให้ฟัง สอนไม่ทันเพราะเวลาน้อย หรือว่าพูดประเด็นนั้นมากจนเกินไปหรือเปล่า"

ครู -  "วิชาที่สอนทันตามเวลาก็มีนะ เนื้อหาไม่กี่หน้า ขนาดอธิบายอย่างละเอียด ใช้สื่อการสอนเต็มที่ แต่นักเรียนไม่ค่อยสนใจมากนัก ไม่เหมือนถาม ตอบ

เก็บคะแนนไปเรื่อยๆ"

นายบอน - "ขนาดนักเรียนกระตือรือร้น อ่านหนังสือเพื่อตอบคำถามให้ได้คะแนน อ่านจนจำได้ขนาดนั้นแล้ว ยังบอกว่า สอนไม่ดี  ไม่ดียังไงหรือ หรือว่า จะต้อง

สอนตามแบบที่เคยสอนๆกันมา"

ครู -  "เค้าว่า นักเรียนคิดไม่เป็น  ถ้าเจอคำถามในแบบวิเคราะห์ จะตอบไม่ได้เลย เด็กบอกว่า ครูไม่ได้สอน ไม่มีในหนังสือ"

นายบอน -  "แสดงว่าที่นักเรียนตอบได้ เพราะตอบตามเนื้อหาที่มีในหนังสือเรียน มีคำตอบสำเร็จรูปอยู่แล้ว "

ครู - "ครูคนอื่นบอกว่า นักเรียนคิดไม่เป็น เพราะเอาแต่ท่องจำ อยากให้นักเรียนคิดเป็น"

นายบอน -  "ที่จริงมีครูหลายท่านที่นายบอนพอจะไปสอบถามได้ ถ้าให้นายบอนให้คำแนะนำเวลานี้ ก็อยากให้ตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนได้ลองฝึกคิด

ซึ่งจะดีกว่า ถามให้ตอบ เพื่อตอบให้ตรงกับคำตอบสำเร็จรูปที่เตรียมไว้ ทำให้นักเรียนมุ่งที่จะค้นหาว่า คำตอบที่ถูกต้องนั้น คืออะไร และพยายามท่องจำไว้ แต่ไม่รู้ว่า

ทำไมคำตอบนั้นถึงถูก ถ้าไปเจอคำถามใหม่ๆ  ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน ก็นึดไม่ออกว่า จะตอบว่ายังไง"

ครู -  "ตั้งคำถามปลายเปิดหรือ"

นายบอน -  "เป็นคำถามที่ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาคำตอบที่คิดว่าเหมาะสม จะได้เป็นการติดอาวุธทางความคิด และลับคมวิธีคิดให้รอบด้าน เหมือนกับ

ปัญหาชีวิตที่มีคำตอบได้หลายแบบ หลายคนที่คิดไม่ออก เพราะไม่เคยคิด จึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่สมควรตั้งมากมาย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว มีคำตอบได้หลายทาง ทั้ง

คิดด้วยตัวเอง หรือคิดไม่ออก ก็ไปปรึกษาคนอื่นๆ ยิ่งจะได้คำตอบที่หลากหลาย มีตัวเลือกให้ตัดสินใจมากขึ้น "

...ก่อนจากกัน นายบอนบอกว่า ถ้าอยากติดอาวุธทางปัญญา ลองเข้า intetnet คลิกไปที่ http://gotoknow.org สิ  จะได้พบกับ

สาระหลากหลายที่จะติดอาวุธทางความคิดได้ทุกๆวัน และจะนำเรื่องที่คุยนี้ ไปบันทึกไว้ใน gotoknow ด้วย.....

นี่คือเสวนาจานส้มตำ กับการพบปะกับเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นครูโดยบังเอิญ ได้ประเด็นนี้มาบันทึกไว้ โดยบังเอิญ  แถมยังแนะนำ gotoknow ให้อีก (รวมทั้ง

ได้ทานส้มตำโดยบังเอิญแบบฟรีๆ อีกด้วยนะครับ)