การพบกลุ่มและเตรียมงานวันเด็ก

การพบกลุ่มและเตรียมงานวันเด็ก

     วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มาพบกลุ่มนักศึกษาที่ กศน.ตำบลเกาะเรียนตามปกติโดยมอบหมายให้นักศึกษาทำใบงานวิชาสังคมศึกษา และค้นคว้าหาคำตอบจากInternet ซึ่งในวันนี้ท่าน ผอ.พานิช ได้มานิเทศกลุ่มนักศึกษาและได้พูดคุยกับอาสาสมัคร กศน.ตำบลเกาะเรียน วันนี้จะมีนักศึกษามาพบกลุ่มน้อยเนื่องจากติดภารกิจ ติดงานที่ทำประจำอยู่ ส่วนในช่วงบ่ายได้เตรียมกิจกรรมที่จะใช้ในวันเด็กซึ่งทาง อบต.จะจัดในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ในส่วนของ กศน.ตำบลเกาะเรียนได้นำกิจกรรมเข้าร่วมคือการบิดลูกโป่ง และการทาสีปูนปาสเตอร์

            

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลเกาะเรียนความเห็น (0)