วันเด็ก

  วันเด็ก ปี 2554

คำขวัญคือ

รอบคอบ

รู้คิด

จิตสาธารณะ

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาตลอดชีวิตความเห็น (0)